A-Z Filtre

MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI


Klinikle uyumsuz hiperprolaktinemisi olan hastalarda makroprolaktin tayininde kullanılır.
Prolaktin hormonu yüksekliği olan hastaların ayırıcı tanısında kullanılır.
Endokrinoloji doktorlarınca istenir.
Normal Değer: 1,20-2,50 mg/dl 
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş