A-Z Filtre

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü)


Mikrobakterinin hızlı kültür yöntemi ile izolasyonunda kullanılır. Tüberküloz araştırmalarında tercih edilen tahlildir.
Üreme süresi 3-21 gündür (ortalama 12 gün). Bakterilerin üretilmesi ve daha sonrasında tip tayini ve direnç testlerinin çalışılmasının sağlanması açısından mycobacterium kültürü önemlidir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş