A-Z Filtre

OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI (BOS’da oligoklonal bant araştırması, BOS’ti immünfiksasyon elektroforezi)


Multiple skleroz tanısında kullanılır. Kriptokokal menenjit, idiopatik polinörit, nörosifilis, kronik rubella panensefaliti ve subakut sklerozan panensefalitte de BOS’da oligoklonal bant görülebilir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş