A-Z Filtre

OSMOLALİTE


Elekrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik etanol zehirlenmesi, diabetes inspidus, hiperkalsemi ve serebral lezyonlarda serum osmolalitesi artarken, andrenokortikal yetmezlik, panhipopitüiterizm ve aşırı sıvı alımı ile osmolalite azalır.

Normal Değerler aşağıda belirtilmiştir:

50 yaş ve altı: 275-295 mOsm/kg
50 yaş ve üstü: 280-300 mOsm/kg


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş