A-Z Filtre

pANCA ANTİKORLARI (MPO ANCA)


Otoantikor hastalıklarının tanısında kullanılan bir kan testidir.
Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı oluşan antikorlar ölçülür. Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumlarının) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş