PROLAKTİN (PRL)

Prolaktin hormonu normal değerleri ve prolaktin yüksekliği ile düşüklüğünün nedenleri aşağıda verilmiştir.
Erkek ve kadında ve yaşa göre  normal değerler farklılık göstermektedir.
Prolaktin hormonu hem erkek hem de kadınlardan istenebilen bir kan tahlilidir.

Normal Değer:

Kord: 0-5650 ng/ml
Prematüre 0-330 ng/ml
 0-7 gün 0-495 ng/ml
7 gün-1 ay 0-125 ng/ml

                          Kadın                        Erkek
 2-12 ay             8,25-41,25 ng/ml      8,25-24,75 ng/ml
 1-3 yaş             3,00-19,75 ng/ml      4,60-16,50 ng/ml
 4-15 yaş           5,25-29,50 ng/ml      4,60-18,00 ng/ml
 16-60 yaş         6,50-30,00 ng/ml      3,50-20,00 ng/ml
 60 yaş üstü      4,50-25,00 ng/ml      3,50-20,00 ng/ml

 Hamile kadınlar: 6,50-180,00 ng/ml
 Folliküler   faz 6,50-30,00 ng/ml
 Pik 6,50-30,00 ng/ml
 Luteal faz 6,50-33,00 ng/ml

Prolaktin yüksekliği hangi durumlarda olur?

Prolaktin salgılayan tümörler, hipotalamo-pitüiter hastalıklar, primer hipotiroidizm, anoreksia nervosa, PKOS, böbrek yetmezliği, insülin kaynaklı hipoglisemi ve adrenal yetmezliklerde serum prolaktin düzeyi artar.
Erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları, göğüslerde büyüme gibi duurmlarda kanda prolaktin değerleri yüksek çıkar.

Prolaktin düşüklüğü hangi durumlarda olur?

Sheehan sendromunda kanda prolaktin düzeyi azalır. 

 

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.

Bu Gönderiye 1 Adet Yorum Gelmiş
j************** :

!4 yaşımdayken boğaz kltür yapılmıştı ve neisseria artı sulbactam bakterileri çıkmıştı drun o zaman verdiği ilaçları kullanmadım ağır gelmişti diye şu an 19um acaba hala o bakteriler benimle olabilir mi? Kimi zaman muhtelif rahatsızlıklar yaşıyorum ama bunlardan bağımsız olarak lenfodenapatim var.


Cevap:

Hayır, bu tür boğaz enfeksiyonları yıllarca sürmez..

?