A-Z Filtre

RENİN (Plazma renin aktivitesi, PRA)


Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, OKS kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, hepatit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, primer aldosteronizm, pseudohiperaldosteronizm ve hiperkalemide ise azalır.

Normal Değerleri yaşa göre farklılık göstermektedir:

 0-1 yaş   2,40-37,00 ng/ml/saat
 2-3 yaş   1,70-11,20 ng/ml/saat
 4-5 yaş 1,00-6,50 ng/ml/saat 
 6-12 yaş 0,50-5,90 ng/ml/saat
 13-15 yaş 0,50-5,00 ng/ml/saat 
 15 yaş ve üstü 0,20-3,40 ng/ml/saat
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş