A-Z Filtre

RETİKÜLOSİT


Retikülosit sayısının değerlendirilmesinde kullanılan bir hematoloji tahlilidir.
Eritropoezisin arttığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında retikülosit sayısı artarken, aplastik anemi, renal hastalıklar, demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, sideroblastik ve megaloblastik anemilerde ise retikülosit sayısı düşer.
Genellikle dahiliye ve hematoloji doktorlarınca istenen bir tahlildir.

Normal Değer: %0,50-2,50 
Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş