A-Z Filtre

RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (RBP)


RPB testi böbrek fonksiyonları ve malnutrisyonun takibinde kullanılır. Kronik böbrek yetmezliğinde serum RBP düzeyi artar.

RBP düşüklüğü olan durumlar ise aşağıda belirtilmiştir:

Proteinüri, karaciğer hastalıkları, hiperparatiroidizm, kistik fibrozis ve Kwashiorkor'da RBP düzeyi azalır.

Normal Değer: 30-60 mg/L


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş