A-Z Filtre

RUBELLA IgG AVİDİTE


Konjenital Rubella (kızamıkçık) enfeksiyonları ağır sekellere neden olabilir. Özellikle rahim içi enfeksiyonlar hamilelik sırasında bebeğe olumsuz etki yapabilir.
İkinci trimesterden sonraki enfeksiyonlar fetüsü etkilemediğinden enfeksiyonun başlangıç tarihi çok önemlidir.İlk trimester yani gebeliğin ilk 3 ayı (ilk 12 haftası) enfeksiyonun bebeği etkilemesi yönünden çok daha önemlidir.Bu süreçte geçirilen enfeksiyon anne adayında ciddi bir hastalığa yol açmayabilir ancak rahim içi enfeksiyona yol açarak bebekte ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.
Avidite testi ile Rubella enfeksiyonunun başlangıç tarihi hakkında bilgi sahibi olunabilir.
Rubella avidite testi temel olarak Rubella IGM poztif bulunan gebelerde rubella yani kızamıkçık enfeksiyonuna ilk olarak gebenin ne zaman yakalandığı yani primer enfeksiyonun sürecinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Burada rubella IgG antikorunun titresi takip edilmelidir.

Rubella IgM testi pozitif olan bir gebede, enfeksiyonun ne zaman geliştiğini belirlemek için kullanılan rubella avidite testi nasıl yorumlanmalıdır?

Düşük IgG Aviditesi: Sonuç % 40'tan küçük olmalıdır. Enfeksiyonun 1 aydan kısa süre önce geçirildiği konusunda bilgi vermektedir.

Sınırda IgG Aviditesi: Sonuç % 40 ile % 60 arasında olmalıdır.
Bu sonuç yeni geçirilmiş bir enfeksiyon ile eskiden geçirilmiş bir enfeksiyon arasında doktorun ayırım yapması konusunda yeterli değildir.Bu durumda 15-20 gün sonra yeni bir test yapılarak her iki test arasındaki titre artış veya azalışı yorumlanarak buna göre bir değerlendirme yapılmalıdır.

Yüksek IgG Aviditesi:Sonuç % 60'dan büyük olmalıdır.
Yüksek avidite sonucu ise enfeksiyonun yeni değil de eski olduğu yönünde fikir vermektedir.
Bu durumda enfeksiyon en az 1 ay ve hatta çok daha önce geçirilmiş anlamına gelir.

Gebeliği takip eden doktor avidite sonuçları ve diğer gerekli gördüğü tahliller ile annenin klinik durumuna göre gebeliğin seyri konusunda gerekli değerlendirmeyi yapacaktır.
Doktor gerek görürse gebeliğin sonlandırılması konusunda anne adayını bilgilendirebilir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş