A-Z Filtre

SAFRA ASİTLERİ


Genel olarak gastroenteroloji doktorlarınca istenen tahlillerdir.
Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir.
Normal bireylerde yemek sonrasında safra asitleri sadece hafif düzeyde yükselirken, siroz, hepatit, kolestaz, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, kolanjit, Wilson hastalığı ve hemakromatozisde ise çok yükselir.
İntestinal malabsorbsiyon veya metabolik karaciğer hastalığı (Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson) olan hastalarda ise safra asiti düzeyinde değişiklik olmaz.

Normal Değer:
Açlık 0-10 mmol/L
Tokluk 0-15 mmol/L 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş