A-Z Filtre

SİSTATİN C


Böbrek yetmezliklerinin teşhis ve takibinde kullanılan bir biyokimyasal tetkiktir.
Glomerüler filtrasyon hızının tahminide kreatinin klirens hesabından üstün olduğunu kabul edenler vardır.
Nefroloji ve üroloji doktorlarınca yoğunlukla istenen bir tahlildir.

Normal Değer:
Erkek 0,57-0,96 mg/L
Kadın 0,50-0,96 mg/L 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş