A-Z Filtre

TESTESTERON (Total)


Testesteron her iki cinste de sıklıkla istenen bir hormon tahlilidir.Testesteron normal değerleri ve klinik kullanımına dair aşağıda detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Normal Değer: 

Erkek
0-12 yaş          0,10-0,20 ng/ml
3-15 yaş          1,00-6,00 ng/ml
16-20 yaş        3,00-6,00 ng/ml
20 yaş ve üstü: 3,00-10,00 ng/ml 

Kadın
0-12 yaş           0,10-0,20 ng/ml
13-15 yaş         0,10-0,40 ng/ml
15 yaş ve üstü   0,10-0,90 ng/ml

Kullanımı: Adrenal hiperplazi, adrenokortikal tümörler, testiküler feminizasyon, idiopatik hirşutizm ve virilizan over tümörlerinde total testesteron düzeyi artar.

Testesteron değerinin düştüğü durumlar ise aşağıda belirtilmiştir:

Down sendromu,
üremi,
myotonik distrofi,
karaciğer yetmezliği,
kriptorşitizm,
primer ve sekonder hipogonadizm  
puberte gecikmesi
Bu Gönderiye 1 Adet Yorum Gelmiş
Bilgi Yok:

Merhaba,bir sorum olacak..hamile kalamayan bir bayana antimüller testi yani glikoprotein-proteo hormon testi yapilmalı mıdır?


Cevap:

Evet antimüller testi dediğiniz, Anti-Mullerian Hormon (AMH) testi over(yumurtalık) fonksiyonunu belirlemede son yıllarda sıkça kullanılmaya başlamış bir testdir.
İnfertilite problemi olan bayanlarda uygulanmaktadır.