A-Z Filtre

TİROİD MİKROZOMAL ANTİKOR (Anti-mikrozomal antikor, Anti-M)


Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Hashimoto tiroiditi, tiroid karsinomları, hipotiroidizm, pernisyöz anemi ve Graves hastalığında tiroid mikrozomal antikor düzeyi yükselir.
Özellikle Hashimoto tiroiditinin tanısında kullanılır.
Sensitivitesi, TPO antikorlarından daha düşüktür. Ayrıca normal popülasyonun %5-10’unda da düşük düzeyde yükseklik görülebilir.

Normal Değer: 0-50 IU/ml'dır.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş