ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (Triple test)

Özellikle riskli gebeliklerde önemi fazla olan doğum öncesi bebekte olabilecek riskleri gösteren değerli bir tahlildir.
Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır.
Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur.
Testin yapılması için ideal zaman 16-18.gebelik haftaları olmakla beraber test 14-24.haftalar arasında yapılabilir.

Normal Değerler:


NTD için 1/1000,
Trizomi 21 için 1/270 
Trizomi 18 için 1/100’ün üzerindeki değerler riskli olarak kabul edilir. Kullanımı: 

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.

Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş
?