ÜRE NİTROJENİ (BUN, Üre)

Üre tahlili özellikle böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan biyokimyasal bir testtir.
Üre testinin normal değerleri yaş gruplarına göre değişebilir.Üre normal değerlerinin yorumlanmasında bir önemli nokta ise, testin çalışıldığı laboratuvara göre kısmen de olsa farklı normal değerlerinin bulunabileceğinin bilinmesidir.
   
Normal Değer:


 Kord               21,00-40,00 mg/dl
 Prematüre       3,00-25,00 mg/dl
 0-7 gün           4,00-12,00 mg/dl
 7 gün-6 ay       5,00-15,00 mg/dl
 7 ay-3 yaş        5,00-18,00 mg/dl
 4-15 yaş           5,00-25,00 mg/dl
 16-60 yaş         7,00-25,00 mg/dl
 60 yaş ve üstü  7,00-28,00 mg/dl

Üre Testi Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır? Nasıl Yorumlanır?

Üre testi böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar.
Renal perfüzyonun  azaldığı durumlar, a kut ve kronik intrensek böbrek hastalığı,  postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli ve böbrek yetmezliklerinde Üre testi yüksek çıkar.
Düşük proteinli diyet, gebeliğin son dönemleri, infantlar, akromegali, ağır karaciğer hastalıkları ve çölyak sprue hastalığında ise üre testi düşük çıkabilir.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.

Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş
?