A-Z Filtre

VAZOPRESSİN


ADH hormonu olarak da bilinir.
Normal Değer: 0-8 pg/ml'dir.

Vazopressin testinin kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir: 
Ektopik ADH salgılayan tümörler, akut intermittant porfiria, Guillain-Barre sendromu, beyin tümörleri, vasküler ve enfeksiyoz beyin hastalıkları, pnömoni, pulmoner tüberküloz, tüberküloz menenjit ve nefrojenik diabetes insipitusda plazma ADH düzeyi artar.

Ancak santral diabetes insipitus, psikojenik polidipsi ve nefrotik sendromda ADH düzeyi düşer.

Santral ve nefrojenik diabetes inspidus veya psikojenik polidipsi ayırıcı tanısı için ADH stimülasyon testleri kullanılabilir
Bu Gönderiye 2 Adet Yorum Gelmiş
gamze_et:

HBV-DNA    < 20 IU/ml    SONUCUMU YORUMLARMISINIZ


Cevap:

Referans değerleri vermemişsiniz.Ancak sonucunuz negatif olarak görülüyor.

gniksarli:

ast 67 alt 106.karacger ultrasyon kc de grade 1 steatoz mevcut.hbv dna41.500.129lu/ml.biyobsi soncu. normal yapsni kaybetms portal alanda gensleme yaygn arayuz hepatti portoüportal porto sentral fibroz koprulsme izlenmstir.knodell modfiye dereclndirme 10.knodell modifiye evrelmsi 5

(A:3,b:0,c:4,d:3)


Cevap:

Hepatit B virus enfeksiyonuna bağlı karaciğerde değişiklikler mevcut, gastroenteroloji uzmanı takibinde olmanızı öneririz..