A-Z Filtre

VİTAMİN E (a-Tokoferol, a-T, Alfa-tokoferol, Vit E)


Vitamin E testi sıklıkla istenen bir tahlil değildir.Biyokimya laboratuvarlarında doktorların istekte bulunması halinde çalışılır.
E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır.
Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir.
Yağda eriyen bir vitamin olduğundan serum lipid düzeyinden etkilenir. Bu nedenle Vit E/lipid oranı serum Vit E düzeyinin değerlendirilmesinde daha iyi bir göstergedir.
Vit E / Total kolesterol + Trigliserit = 1,4-5,7 Vit E / Total lipid > 0,6 (çocuk) >0,8 (yetişkin) olmalıdır.

Normal Değerleri yaşa göre değişkenlik göstermektedir:
0-1 yaş 0,25-0,37 mg/dl
2,12 yaş 0,30-0,90 mg/dl
13-15 yaş 0,60-1,00 mg/dl
15 yaş ve üstü: 0,50-1,80 mg/dl 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş