A-Z Filtre

VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen)


Akkiz veya konjenital von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin takibinde kullanılan bir tahlil yöntemidir. 

Normal Değer: %60-150


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş