A-Z Filtre

YENİDOĞANDA KALITSAL METABOLİK HASTALIK TARAMASI (ES TANDEM MASS SPEKTROMETERE İLE)


Bu test, örnekte fenilalanin, tirozin, metionin, valin, lösin/izolösin, glisin, sitrülin ve ornitin amino asitleri ile açilkarnitin düzeyleri değerlendirilerek yenidoğanın tabloda verilen kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden taranması amacıyla kullanılır.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş