A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


D-DİMER (Fibrin yıkım ürünleri)

Bir hematoloji tahlilidir.Normal değerin üstünde çıkması doktora çeşitli bilgiler verir.
Normalden yüksek D-D...

Devamını Oku

DEMİR (Fe)

Demir testi günümüzde sık istenen bir biyokimya tahlilidir.Demir eksikliği anemisi tanı ve takibinde sıklıkla istenmektedir.
Her türl...

Devamını Oku

DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ (TIBC)

Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır. Hipokromik anemiler, akut hepatitler ve gebeliğin son dönemlerinde TIBC artarken, demi...

Devamını Oku

DERİ LEZYONU KÜLTÜRÜ

Genellikle cildiye doktorları tarafından istenen bir mikrobiyoloji tahlilidir. Deri lezyonununda enfeksiyona neden olabilecek bakteri veya bakter...

Devamını Oku

DİREK STREP A SWAB TESTİ (Strep A antijen testi)

Streptekok Swab testi, boğaz kültürü sonucunu beklemeden daha hızlı bir şekilde boğazda A grubu Beta hemolitik Streptekok bakterisi olup ol...

Devamını Oku

D-XYLOSE ABSORBSİYON TESTİ (Xylose absorbsiyon testi)

Malabsorbsiyon tanısı ve ince bağırsak proksimal bölgesindeki karbonhidrat absorbsiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.
İntestinal...

Devamını Oku

DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT (DHEA-S, DHEA-SO, DHEA-Sülfat)

Sıklıkla istenen bir hormon tahlilidir.Normal değerleri, kullanımı ve normal değerler dışında çıktığı durumlar aşağıda belirtilmi...

Devamını Oku

DELESYON ANALİZİ (Progresif müsküler distrofi (PMD)

DMD/BMD, kas hücrelerinin progresif yıkılmasına bağlı kalıtsal bir hastalıktır. DMD, BMD’nin ağır seyirli allelik formudur ve BMD’ye...

Devamını Oku

DEOKSİKORTİZOL (Compound S)

11 b-hidroksilaz eksikliğine bağlı olarak gelişen adrenokortikal hiperplazi adrenal karsinomlar ve ACTH düzeyinin arttığı durumlarda serum ...

Devamını Oku

DERİ KAZINTISINDA MANTAR ARAMA

Mantar enfeksiyonundan şüphelenilen döküntüler ve deri lezyonlarında mantar aranmasında kullanılır.
Alınan örnek mikroskop aracılı...

Devamını Oku

DİAZEPAM Testi

Diazepam ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.

Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon : 0,10-1,00 mg/ml
Toksik konsantrasyon : ...

Devamını Oku

DİFENİLHİDANTOİN (Epdantoin, Fenitoin)

Özellikle epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç olan difenilhidantoinin ilaç düzeyinin ölçülmesinde kullanılan bir tahlildir.
Normal...

Devamını Oku

DİGİTOKSİN

Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digitoksin ilaç düzeyinin takibinde kullanılmakta olan bir biyokimya testidir.

Normal Değerleri...

Devamını Oku

DİGOKSİN

Özellikle kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digoxin dozunun belirlenmesi ve takibinde kullanılan ilaç düzeyi testidir.
Normal Değerl...

Devamını Oku

DİREK COOMBS

Genel olarak bir hematoloji tahlilidir.
İnvivo duyarlılaşmış eritrositlerin gösterilmesinde kullanılır. Eritroblastozis fetalis, otoimm...

Devamını Oku

DNA EKSTRAKSİYONU (DNA izolasyonu, DNA ayrıştırılması)

Genetik hastalıkların moleküler tanısında kullanılan DNA materyalinin elde edilmesi amacı ile uygulanmakta olan genetik testidir.Genetik lab...

Devamını Oku

DNA KONTENT ANALİZİ

Solid tümörlerde ve neoplazik lezyonlarda hücre için DNA kontent analizi ve proliferasyon hızının saptanmasında kullanılır.
Bu test i...

Devamını Oku

DUCHENNE / BECKER KAS DİSTROFİSİ (DMD/BMD) DELESYON TAŞIYICILIĞI – KANTİTATİF ANALİZ (Progresif müsküler distrofi (PMD)

 DMD/BMD ailelerinde delesyon taşıyıcısı kadınların tespiti için uygulamaya konulan teknik araştırma çalışmaları ara...

Devamını Oku