A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


NAZAL SMEAR (Eozinofil smear)

Allerjik ve astmatik hastalıklar ve parazitik infestasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.
Burundan alınan materyalin boyanarak ale...

Devamını Oku

NAZOFARİNKS KÜLTÜRÜ

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tanı ve takibinde kullanılan bakteriyolojik bir tahlildir.
Hastalık etkeni bakterinin izolasyonu bu k...

Devamını Oku

NEONATAL TSH

Konjenital  hipotiroidi taramasında kullanılır.
Pozitif sonuçlar, klinik bulgular ve diğer biyokimyasal testler ile doğrulanmalıdır....

Devamını Oku

NON-PROSTATİK ASİT FOSFATAZ

Prostat dışındaki dokulardan kaynaklanan (karaciğer, dalak, eritrositler, trombositler ve kemik iliği) asit fosfataz düzeylerinin değerlendi...

Devamını Oku

NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)

APUD hücreli nöroendokrin tümörlere (ör. Nöroblastoma, retinoblastoma, tiroid medüller ca, pankreas islet hücreli ca, carsinoid tümör, fe...

Devamını Oku

N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ (NAG, Total heksozaminidaz, Beta-N-Asetil heksozaminidaz)

Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak ...

Devamını Oku

NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22)

Üriner traktus transizyonel hücre karsinomlarında idrarda  NMP22 düzeyi yükselir.
Bu hastalıklarda NMP22 düzeyi le hastalığın derece...

Devamını Oku