Antalya Kepez Devlet Hastanesi Tahlil Sonuçları

Antalya Kepez Devlet Hastanesi Tahlil Sonuçları

Antalya Kepez Devlet Hastanesi 22.07.2016 tarihinden bu yana hizmet vermektedir. Antalya Kepez Devlet Hastanesi kamu hastanesidir.