A-Z Filtre

AMİLAZ


Pankreas fonksiyon testlerinden biridir.Gastroenteroloji doktorlarının sıklıkla istediği tahlillerden biridir.

Yüksek çıktığı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Pankreatit, pankreatit kist ve pseudokistler, parotis bezi enfeksiyonları, intestinal obstrüksiyon ve enfartüsler, ektopik gebelik, safra yolları hastalıkları, diabetik ketoasidoz, peritonit, makro-amilazemi, bazı akciğer ve over tümörleri, böbrek yetmezliği, ERCP, abdominal travma, kafa travması, viral enfeksiyonlar ve alkol kullanımında serum amilaz düzeyini artar.

Düşük çıktığı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Pankreas yetmezliği, kistik fibrozis, ağır karaciğer hastalıkları ve pankreatektomi sonrası amilaz düzeyi düşer. Ayrıca oddi sfinkterinde kasılmaya neden olan narkotik analjezikler vb bazı ilaçlar da serum amilaz düzeyinde artışa neden olabilir.

Normal Değer: 25-100 IU/L'dir. 


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş