a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

EBV EA ANTİKOR (Epstein-Barr virüs early antijen antikoru)

Kronik aktif veya reaktif EBV enfeksiyonlarında yüksek seviyelerde saptanır. Ayrıca nazofarengial karsinomlu hastalarda da saptanmaktadır.
ELİSA…
Devamını Oku

EBV EBNA ANTİKOR (Epstein-Barr virüs nükleer antijen antikoru)

Epstein Barr Virüsüne bağlı  enfeksiyonunun başlangıç zamanının belirlenmesinde kullanılır.
Enfeksiyoz mononükleozisin etkeni olan EBV virüsü ile…
Devamını Oku

EBV VCA IgM ve IgG (Epstein-Barr virüs viral kapsid antijen antikoru IgM ve IgG)

EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılan ELİSA yöntemi ile çalışılan bir tahlildir.
Primer enfeksiyon çocukluk döneminde genelde asemptomatik geçerken,…
Devamını Oku

ENA ANTİKORLARI (Extractable nükleer antijen antikorları)

SLE, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatommyozit ve polimyozit tanısında kullanılır. Ortak özellikleri ekstrake edilebilen…
Devamını Oku

ENDOMYSİAL ANTİKOR (EMA)

Celiac sprue ve dermatitis herpetiformis tanı ve tedavi takibinde kullanılır. IgA yapısındadır ve tedaviden yaklaşık 6-12 ay sonra düşer.
Gluten…
Devamını Oku

ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA ANTİKORU

Amipli dizanteri etkeni olan ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA tanısında kullanılan serolojik yolla çalışılan bir laboratuvar tahlilidir.


Devamını Oku

Eozinofil

Eoszinofil tam kan sayımı parametrelerinden biridir.Bir lökosit (akyuvar, wbc) türüdür. Eoszinofil değeri % olarak ifade edilir.Norml…
Devamını Oku

ERİTROPOİETİN (EPO, s-EPO)

Primer (polistemia vera) ve sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır.
Anemiler, sekonder polistemi, eritropoietin üreten tümörler ve…
Devamını Oku