A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


EBV VCA IgM ve IgG (Epstein-Barr virüs viral kapsid antijen antikoru IgM ve IgG)

EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılan ELİSA yöntemi ile çalışılan bir tahlildir.
Primer enfeksiyon çocukluk döneminde genelde ase...

Devamını Oku

Eozinofil

Eoszinofil tam kan sayımı parametrelerinden biridir.Bir lökosit (akyuvar, wbc) türüdür. Eoszinofil değeri % olarak ifade e...

Devamını Oku

ERİTROSİT SAYISI (RBC)

Eritrosit testi, kan sayımı tahlilinde çalışılan bir testtir. Eritrositin yaşa göre normal değerleri değişmektedir.Erkek ve bayanlarda d...

Devamını Oku

ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI (Sedimentasyon)

 İnflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, doku nekrozu temporal arterit, maligniteler, romatoid hastalıklar ve otoimmün hastalı...

Devamını Oku

ESTRADİOL (E2, 17-b-estradiol)

Özellikle üreme çağındaki kadınlara üreme fonksiyonlarını araştırmak için istenen bir hormon tahlilidir.

Normal değerleri y...

Devamını Oku

EBV EA ANTİKOR (Epstein-Barr virüs early antijen antikoru)

Kronik aktif veya reaktif EBV enfeksiyonlarında yüksek seviyelerde saptanır. Ayrıca nazofarengial karsinomlu hastalarda da saptanmaktadır.

Devamını Oku

EBV EBNA ANTİKOR (Epstein-Barr virüs nükleer antijen antikoru)

Epstein Barr Virüsüne bağlı  enfeksiyonunun başlangıç zamanının belirlenmesinde kullanılır.
Enfeksiyoz mononükleozisin etkeni olan...

Devamını Oku

ENA ANTİKORLARI (Extractable nükleer antijen antikorları)

SLE, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatommyozit ve polimyozit tanısında kullanılır. Ortak özellikleri ekstr...

Devamını Oku

ENDOMYSİAL ANTİKOR (EMA)

Celiac sprue ve dermatitis herpetiformis tanı ve tedavi takibinde kullanılır. IgA yapısındadır ve tedaviden yaklaşık 6-12 ay sonra düşer....

Devamını Oku

ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA ANTİKORU

Amipli dizanteri etkeni olan ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA tanısında kullanılan serolojik yolla çalışılan bir laboratuvar tahlilidir.

...

Devamını Oku

ERİTROPOİETİN (EPO, s-EPO)

Primer (polistemia vera) ve sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır.
Anemiler, sekonder polistemi, eritropoietin üreten tüm...

Devamını Oku

ERİTROSİT (BOS)

Merkezi sinir sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.

Beyin omurilik sıvısından mikroskop eşliğinde yapılan tah...

Devamını Oku

ESTRİOL (Serbest) (E3, Unkonjuge E3 ; uE3)

Özellikle kadınlarda büyük öneme sahip önemli bir hormon tahlilidir.Normal değerleri adet döngüsü ve yaşa göre farklılık gösterebili...

Devamını Oku

ETOSÜKSİMİD (Petimit)

Petimit ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.

Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon : 40-100 mg/ml
Toksik konsantrasyon: >150 mg/...

Devamını Oku

EUGLOBİN PIHTI LİZİS (Fibrinoliz zamanı)

 Ürokinaz ve streptokinaz tedavisi ile fibrinolitik aktivitenin takibi ve anormal fibrinolizisin incelenmesinde kullanılır. Hızlı lizis, aş...

Devamını Oku