A-Z Filtre

ERİTROPOİETİN (EPO, s-EPO)


Primer (polistemia vera) ve sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır.
Anemiler, sekonder polistemi, eritropoietin üreten tümörler ve gebelikte serum eritropoietin düzeyi artarken, böbrek yetmezliği ve primer polistemide azalır.
Pulmoner veya kardiyovasküler hipoksiye bağlı eritrositozis, akut kanamalar ve arteriyel O2 basıncındaki ani azalmalarda da eritropoietin düzeyi artar.
Normal Değer: 1,50-21,00 mU/ml'dir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş