SALİSİLAT (Asetilsalisilik asit, ASA, Salisilik asit)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z