Anti-CCP Antikor Testi (Anti-CCP) Nedir?

Yayın Tarihi : 2019/03/21 20:47 • Güncelleme Tarihi : 2020/05/13 15:40 • Yazar: Başak Pırıl Gökayaz
Bu makalemizden Anti-CCP testinin ne olduğunu, hangi durumlarda pozitif çıktığı ve test sonuçlarının nasıl yorumlanacağına dair detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Anti-CCP Antikor Testi (Anti-CCP) Nedir?

Anti-CCP Nedir?

Anti-CCP (Siklik peptid içeren sitrulin antikorları) antikor testi, anti-CCP antikorlarını (aynı zamanda anti-sitrulin  protein antikorları veya ACPA'lar olarak da bilinir) arayan bir kan testidir. Bunlar bir tür otoantikordur: Bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve vücudun kendi dokularından oluşan bir şeyi hedef alan antikorlara otoantikor denir.
ACPA'lar, bazı insanların eklemlerinde bulunabilecek sitrulin protein adı verilen bir protein türünü hedefler.

Anti-CCP antikor testi, Romatoid Artrit (RA) hastalığının teşhisine yardımcı olabilir. ACPA'lar, RA olan insanların %60-70'inde bulunur. RA'lı herkes pozitif teste sahip olamayacağından doktorlar bu testin sonuçlarını hastalarının semptomları ve diğer testlerin sonuçları bağlamında yorumlar.

ANTİ-CCP Testi Nasıl Yorumlanmalıdır?

Bu testin sonuçlarının dikkate alınması önemlidir, çünkü:

  • Eklem problemleri olmayan sağlıklı bir insanda, olumlu bir anti-CCP, kişinin gelecekte iyileşeceği ihtimalini önemli ölçüde artırır.
  • Artritin erken evrelerinde bir kişide, pozitif bir anti-CCP, RA gelişimi olasılığını önemli ölçüde arttırır (romatoid faktör veya “RF " olarak adlandırılan artrit ile ilişkili başka bir antikor türüne sahip olmaktan çok daha fazla) .
  • RA olan bir kişide, pozitif bir anti-CCP, erozif hastalık için iyi bir belirleyicidir (kemiklerin aşınmaya başlayabileceği daha şiddetli bir durum).

Anti-CCP antikor testi, Romatoid artriti diğer olası artrit türlerinden ayırt etmeye yardımcı olabilir. ACPA'lar hemen hemen her zaman RA ile ilişkilidir, diğer birçok artrit türü ile ilişkili değildir ve diğer bazı otoimmün koşullarda nadiren bulunurlar.

Anti-CCP Antikor Testinin Arkasındaki Bilim

Amino Asitler

Vücut amino asitlerden oluşur. Bunlar vücuttaki tüm proteinlerin yapı taşlarıdır.

Standart Amino Asitler

Vücudun çeşitli protein yapılarını oluşturan 20 standart amino asit vardır. Vücut çok özel bir LEGO marka yapı taşı setinin 20 bloğundan yapılmış gibi. Amino asitler birbirine bağlandığında, peptitler (kısa zincirler) veya proteinler (uzun zincirler) oluşturabilirler. Birkaç standart amino asit örnekleri şunlardır: arginin, sistein, glutamin ve tirozin.

Standart Olmayan Amino Asitler

Vücut standart olmayan birtakım amino asit içerir. Standart bir amino asit değiştirildiğinde yaratılırlar. Bu değişiklikler, bir proteinin işlevi ve düzenlenmesi için gerekli olabilir (proteinin kendisi standart amino asitlerden oluşacaktır). Bununla birlikte, kimyada bulunabilecek birçok standart dışı amino asit, vücudun proteinlerinde asla normal olarak bulunmaz.

Sitrulin Peptidler veya Proteinler

Arginin standart bir amino asittir. Arginin, Peptidil-Arginin-Deiminaz (PAD) adı verilen bir enzim tarafından standart dışı amino asit sitruline dönüştürülebilir. Arginin sitrüline dönüştürüldüğünde, elde edilen proteinin veya peptidin sitrulin olduğu söylenir.

Bağışıklık Tepkisi ve Eklem Tutulumu

Sitrulin proteinlerin, romatoid artritte bağışıklık sürecinin itici güçlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Normalde vücutta bulunmazlar. Bu proteinler varsa, vücudun bağışıklık sistemi yabancı olduklarını düşünüp onlara saldırmaya başlar. Bu, eklemlerde sitrulin proteinlerin bulunduğu bir sorun haline gelir. Bağışıklık sistemi saldırmaya başladığında, eklemler de dahil olabilir.

Bağışıklık sisteminin saldırısı çok serttir. Tepkisi, bir binaya bomba düşüren hava kuvvetleri gibidir, çünkü içindeki bir hedeften kurtulmak istiyor. Binanın içinde ve çevresinde bulunan diğer şeylerin de hasar görmesi veya yok edilmesi muhtemeldir.

Bomba yerine, bağışıklık sistemi vücutta dolaşan antikorları üretir. Sitrulin proteinlere spesifik olarak saldıran antikorlara, siklik peptid içeren sitrulin antikorları (anti-CCP antikorları) veya anti-sitrulin protein antikorları (ACPA'lar) denir. Antikorların saldırısı, bu proteinleri içerebilecek eklemlere de zarar verebilir.

Testin adı, anti-CCP antikor testi, yani bu antikorların birinin kanında var olup olmadığını söylemek için kullanılan testtir.

Anti-CCP Pozitifliği Ne Anlama Gelir?

Anti-CCP antikorları olan insanlarda,  RA (Romatoid Artrit)  gelişimi olasılığı fazladır aynı zamanda  RA'lı kişilerin hastalığın daha kötü formlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Kaynak: https://rheuminfo.com/common-tests/anti-ccp-antibody-test-anti-ccp/

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.
Bu Makale Uz.Dr. Cem Argun Tarafından Gözden Geçirilmiştir.

Yorumlar

Yorum
?