İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısı ve İdrar Kültürü

Yayın Tarihi : 2018/06/22 21:00 • Güncelleme Tarihi : 2020/03/06 15:02 • Yazar: Uz.Dr. Cem Argun
İdrar yolu enfeksiyonları tanısında idrar kültürü pratik ve güvenilir bir tahlildir, İdrar kültürü tahlili ile idrar yollarında meydane gelen enfeksiyonların varlığı araştırılır.
İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısı ve İdrar Kültürü

İdrar Kültürü Nedir?

İdrar kültürü mikrobiyoloji laboratuvarlarında mikrobiyoloji uzmanlarının kontrolünde yapılan bir mikrobiyolojik analiz yöntemidir. İdrar yolu enfeksiyonları tanısında idrar kültürü pratik ve güvenilir bir tahlildir.Bu tahlil için steril kapta laboratuvara getirilen yeteri miktarda idrara (İdrar örneğinin tahlil için yeterli olup olmadığı numune alımı sırasında laboratuvar görevlisi tarafından hasta veya hasta yakınına söylenmelidir.) ihtiyaç vardır.
Laboratuvara gönderilen idrarın kontaminasyon olmaması için özellikle kadın hastalar için temizlik yapıldıktan sonra orta idrar örneğinden alınması önerilmektedir.
Alınan idrar numunesi steril öze aracılığı ile insan kanlı ve EMB besiyerlerine ekilir en az 18 saatlik bir kuluçka (inkübasyon) süresine tutulmak üzere 37 °C'de etüvde bekletilir. İnkübasyon döneminin sonrasında idrar kültürü örneği mikrobiyoloji uzmanı doktor tarafından incelenir. 

İdrar Kültürünü Doktorlar Neden İsterler?

İdrar kültürü, tam idrar tahlilinde lökosit görülen ve lökosit esterazı pozitif olanlara idrar kültürü yapılması olası enfeksiyon etkenini ortaya çıkarmada etkin bir yöntemdir. Tahlillerde böyle bir sonuç çıktığında veya doktor hastasının şikayetlerini dinleyip idrar yollarında bir enfeksiyondan (sistit gibi) şüphelendiğinde bu tahlili isteyebilir.

İdrar Kültürü Tahlili Kaç Günde Çıkar?

Normalde mikrobiyoloji laboratuvarları idrar kültürünün sonuçlanması için numunenin verildiği günden itibaren 2 gün sonraya sonuç çıkacağı bilgisi veriri.Sürenin 2 gün olması ise idrar kültüründ eolası bir üreme olması durumunda antibiyogram testi ile birlikte sonucun ancak 2 gün sonra çıkacağı nedeniyledir. Ancak idrar kültüründe üreme olmaz ise sonuçlar 1 günde de çıkarılabilir.

İdrar Kültürü Sonucu Nasıl Yorumlanır?

İdrar kültüründe üreme olmaz ise laboratuvara gönderilen idrar örneğinde bir enfeksiyon etkeni yok anlamı ortaya çıkar. Bu durumda idrar normalde de olması gerektiği gibi sterildir.Bu durumda olan idrar kültürü örnekleri ''Üreme Olmadı'' şeklinde rapor edilir.
Bazı idrar örnekleri yeterince temizlik yapılmadan, normalden az miktarda veya uygun olmayan kapla laboratuvara teslim edilebilir.Bu durumda idrar kültürü tahlili incelenirken karışık üremeler gözlenebilir.Aynı anda en az 3 mikroorganizmanın idtat kültüründe üremesi gibi.Bu tür durumlarda ise idrar kültürü kontaminason yani bulaş olmuş şeklinde yorumlanır. Bu tür sonuçlar ise ''Kontaminasyon nedeniyle yeni numune ile tekrar edilmesi önerilir'' şeklinde rapor edilir.Bu durumda hastanın laboratuvara yeni bir idrar numunesi getirmesi ve tahlilin tekrar edilmesi gerekir.
İdrar kültüründe üreme olması durumunda ise üreyen mikroorganizma 100 000 cfu/ ml olarak koloni sayısı bildirilerek rapor edilir. Bu durumda aynı zamanda kültürde üreyen mikroorganizmaya yönelik olarak antibiyogram testi de yapılacaktır. Antibiyogram testi ile üreyen mikroorganizmanın tedavisinde kullanılacak antibiyotik de belirlenir. 
Örneğin 100 000 cfu/ml E.coli bakterisi üremesi sonrası bu bakteriye hassas olan yani bakteriye bağlı enfeksiyonun tedavisinde kullanılabilecek antibiyotik seçenekleri de belirlenir. Bu teste de antibiyogram testi adı verilir.
Üreyen bakterinin örneğin Ampicilin adı verilen antibiyotiğe hassas olması tedavide bu antibiyotiğin kullanılabileceği anlamına gelir. Ancak antibiyotiğin hassas değil de dirençli olması ise adı belirtilen antibiyotiğin enfeksiyonun tedavisinde yerinin olmadığı bu antibiyotik yerine hassas olan başka bir antibiyotiğin tercih edilmesi anlamına gelir.


Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
s********** :

iyi günler.geçen gün anti hbs tahlili verdim,sonuç83,87 poztif çıktı.hbs ag 0,16 negatif çıktı.ne yapmam gerekir.yada eşime bulaştırırmıyım.şimdiden tşekkür ederim,iyi çalışmalar.


Cevap:

Hepatit test sonuçlarınızı değerlendirdik.
Sizde Hepatit B ye karşı bağışıklık yani koruyuculuk oluşmuş.
Bu sonuç iki nedene bağlı gelişebilir.
Aşağıda olası iki nedeni görebilirsiniz.

1.Daha önce Hepatit B aşısı olmuşsunuz.Olduğunuz aşıya bağlı olarak bağışıklık gelişmiş.Bu nedenle Anti HBS testiniz pozitif çıkmış. 
2.Önceden Hepatit B enfeksiyonu geçirmişsiniz ve sonrasında da vücudunuz buna karşı bağışıklık oluşturmuş.

Her iki durumda da şu anda  bir hastalığınız bulunmadığını gösterir sonucunuz, korkulacak bir durum yok.

h******** :

Merhabalar . Mikoplazma idrar testi yapılarak teşhis edilebirmi ?


Cevap:

Evet teşhis edilir.Ön idrar verilerek yapılan bir test ile Mycoplasma hominis ve ureaplasma uraalyticum bakterileri teşhis edilebilmektedir.

u********** :

Merhaba benim idrar tahlilimde
lökosit 3 HPF
Eritrosit 3 HPF
Epitel 11 HPF
Mukus 1 HPF
Cikti.sizce normal mi ne yapmam gerek


Cevap:

Cinsiyetiniz bayan ise sorun yoktur..

m******** :

merhabalar, benim idrar tahlilimde eritrosit sayım 300 çıktı adet zamanım değil. idrarımda kan sürekli gelmiyo ağrım çok.


Cevap:

Taş düşürüyor olabilirsiniz, üroloji bölümüne başvurun

i******* :

merhabalar
benim Total IGE: 287 çıktı.vucudumda kabarma ve kaşıntı oluyor.genellikle sıcak havalarda oluyor.alerji testi yaptım toplam 10 üründe yapıldı herhangi bir şey bulunamadı.ne yapmam gerekir.teşekkürler


Cevap:

Cildiye uzmanın tarafından takip edilmelisiniz.

m******* :

Kız arkadaşımla cinsel ilişkiye girdikten sonra idrar kültür testi yaptırdı bu testte sperm gözükürmü?


Cevap:

Hayır görülmez

?