Gaita Kültürü Tahlili Neden ve Nasıl Yapılır?

Yayın Tarihi : 2018/06/22 21:00 • Güncelleme Tarihi : 2023/07/07 00:10 • Yazar: Uz.Dr. Cem Argun

Gaita kültürü ,gaitada (dışkıda) barsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için yapılmaktadır.

Gaita Kültürü Tahlili Neden ve Nasıl Yapılır?

Gaita Kültürü Tahlili (Testi) Nedir?

Gaita kültürü testi, gaitada(dışkıda) bağırsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için yapılmaktadır. Bakteriyolojik bir tahlildir. Gaitadan alınan örnek öze yardımıyla farklı  ve özel besiyerlerine ekilir.Ortalama 48 saat etüvde bekletilip mikrobiyoloji uzmanınca değerlendirilir. Gaita kültürü EMB, SS, XLD, Mac Conkey, Hektoen enterik agar gibi besiyerlerine ekilir.

Gaita Kültürü Tahlili (Testi) Nasıl Yapılır?

Gaita kültürü mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır ve mikrobiyoloji uzmanlarınca değerlendirilir. Bu tahlil için besiyeri, öze ve etüv gbi laboratuvar malzemelerine ihtiyaç duyulur. Gaita kültürü aynı gün sonucu çıkan bir tahlil değildir. Gaita kültürü tahlilinin sonucu 2 veya 3 günde çıkmaktadır. Özellikle patojen bakteri üreyen kültürlerin sonuçlarının çıkması 2-3 günü bulabilir. Bunun sebebi, gaitada bakterinin üremesi için yeterince vakit tanınmasıdır. Eğer üreme yoksa bu sağlıklı bir gaita olduğunu gösterir. Üreme varsa da bakteri yoğunluğu tespit edilir ve tedavi uygulanır.

Gaita Kültürü Nasıl Yorumlanır?

Normalde gaitada bir çok bakteri olduğundan kültürde daima üreme olur. Tahlil değerlendirilirken uzmanlar hastalık yapan enfeksiyon odaklarını araştırır. Klinik olarak anlamlı olan ve tedavi edilmesi gereken ise gaita kültüründe patojen yani hastalık yapıcı bakterilerin üremesidir. Gaita kültüründe Salmonella, Shigella, Kolera , Camphyobacter gibi bakterilerin üremesi patojen yani hastalık yapan bakterilere örnek olarak gösterilebilir.

Gaita kültürü, bağırsak enfeksiyonlarının arttığı yaz aylarında ve sonbahar başında daha çok istenen bir tahlildir. Bunun sebebi de bu dönemlerde gastroenterit vakalarında artış görülmesidir. Gıda sektöründe çalışanlardan da barsak enfeksiyonu kontrolü açısından portör muayenelerinin kapsamı içinde istenen tahlillerden biridir. Gaita kültürü sonucu Salmonella, Shigella, Kolera  ve Camphyobacter gibi bakterilerin üremesi durumunda bu bakterilerin yol açtığı enfeksiyona en iyi gelebilecek ve enfeksiyonu tedavi edebilecek antibiyotiği saptamak adına antibiyogram testi de yapılmalıdır.

Gaita kültüründe maya ve mantar üremesi ise çok anlamlı bir durum değildir. Bir hastalık göstergesi olarak yorumlanmamalıdır. Ne yazık ki; bazı laboratuvarlar gaitada mantar üredi, maya üredi gibi laboratuvar sonucu çıkarıp gereksiz yere hasta ve doktorların kafasını karıştırabilmektedir.  Bu durum bir hastalık olmayıp özel bir mantar tedavisine gerek bulunmamaktadır.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
?