Brucella Aglütinasyon Testi Nasıl Yorumlanır?

20.08.2017 07:34 | Güncelleme: 17.04.2020 08:44
Brucella   tüp agglütinasyon testi Brucellla enfeksiyon hastalığı tanısında sıklıkla kullanılan bir tahlil yöntemidir.
Brucella Aglütinasyon Testi Nasıl Yorumlanır?
A

Brucella Tüp Aglütinasyon Testi Nedir?

Brucella   tüp agglütinasyon testi Brucellla enfeksiyon hastalığı tanısında sıklıkla kullanılan bir tahlil yöntemidir.

Brucella Tüp Aglütinasyon Pozitifliği

Brucella tüp aglütinasyon testinde pozitiflikten söz edebilmek için raporda belirtilen  titrelerin 1/80 üstü olması gerekir.
Titre > 1/80 ve > 1/80-1/160 gibi test sonuçları  aktif enfeksiyon yada daha önceden geçirilmiş bir enfeksiyonun bulgusudur.

Yeni geçirilmekte olan aktif bir enfeksiyon veya daha önceden geçirilmiş bir enfeksiyonun tanısında ise titrelerde artış olup olmadığı bilgi vermektedir.

İlk test sonucundan 15 gün sonra titrelerde 4 kat ve daha üstü bir artış görülmesi  yeni geçirilmekte olan bir enfeksiyon varlığını işaret eder.

Brucella tüp aglütinasyon sonucunda bulunan dilüsyon titresin 1/80 değerinin altında olduğu durumlar ise şüpheli olarak dikkate alınır.Bu durumda  15 gün sonra test tekrar edildiğinde titre negatif veya daha  fazla yükselmemişse Brucella  hastalığı ihtimali de ortadan kalkar.

Brucella enfeksiyonu  tanısında yalancı pozitif veren bazı durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Brucella Tüp Aglünisasyonlarında Yalancı Pozitifliği

Akciğer tüberkülozu (verem)
Vibrio  Kolera hastalığı
Tularemi
Sistemik Lupus Eritamotozis
Yüksek miktarda keçi sütü ile beslenenler
Myelom hastalığı 

Kan Tahlili ile Cilt Kanseri Teşhis Edilir mi?
Uzmanlara göre sade kan tahliliyle cilt kanserinin teşhisi mümkündür
SARS Hastalığı Tanısında Kullanılan Laboratuvar Tahlilleri Nelerdir?
SARS hastalığı bulaşıcı bir viral hastalıktır
Aşılama Yöntemi Nasıl Uygulanır?
Aşılama yöntemi günümüzde sıklıkla kullanılan ve başarı oranı oldukça yüksek bir yöntemdir
Hepatit B Testleri: HBsAg Negatif, Anti-HBc Pozitif , Anti-HBs Negatif olması ne anlama gelir?
Kan tahlilinde Hepatit B araştırması yapıldığında; HBsAg  Negatif,  Anti-HBc  Pozitif, Anti-HBs Negatif  çıktığında tahlil sonuçları nasıl yorumlanmalıdır? Bu konuda Tahlil
Grip Tanısında Kullanılabilen Hızlı Testler Geliştirildi
Günümüzde giderek önemi artan Gribin tanısında kullanılan ve kısa sürede sonuç veren hızlı grip testleri geliştirildi
Albümin düşüklüğü ne zaman görülür?
Albumin bir protein olup, sık olarak istenen biyokimyasal bir testtir
Rubella Antikor, IgM Testi Nedir?
Rubella antikor, IgM testi ile kanda kızamıkçık hastalığı antikorunun olup olmadığı tespit edilir
Amniyosenteze Yapılmadan Fetüsün Gen Haritası Çıkarılabiliyor
Amniyosentez; bebeğin gen kontrolünün yapıldığı, bunun için anne karnından sıvı alındığı zahmetli bir yöntemdir
Dr.Nazire Uçar Solunum Fonksiyon Testini Anlatıyor
Solunum fonksiyon testi kısa adıyla da SFT Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlarının hastalarından sıklıkla istediği bir tahlildir
Anorektal Manometri Nedir?
Gaz kaçırma, gaita tutamama veya kabızlık gibi makatla ilgili sıkıntılarda yapılan bir testtir
Dijital Röntgen Dönemi Başlıyor
Dijital röntgen cihazı; teknolojinin getirdiği kolaylıklardan biridir
ERCP Nedir?
ERCP'nin açılımı; endoskopik retrograd kolanjio pankreatografidir
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com