Kan Testi (Hemogram) Nedir?

15.02.2019 12:03 | Güncelleme: 05.04.2019 05:22 | Yazar: Arda Bayraktaroğlu
Hemogram (Tam kan sayımı)  (CBC) testi bir kanınızdaki kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini ve trombositleri ölçen bir testtir.Halk arasında kan testi olarak da bilinir.
Kan Testi (Hemogram) Nedir?
A

Hemogram (Kan Testi) Nedir?

Tam kan sayımı testi bir diğer adıyla hemogram veya CBC kanınızdaki kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini ve trombositleri ölçen bir testtir. Doktorunuz rutin bir kontrol olarak ya da aşağıdakilerden birini kontrol amaçlı olarak CBC testi isteyebilir:

Kan Testi Hangi Durumlarda İstenir?

 • Anemi (kansızlık) kontrolü, tanı ve takibi
 • Başka bir sağlık sorununuzun olup olmadığını kontrol etmek ve halsizlik, ateş, morarma gibi belirtilerin nedenlerini teşhisi
 • Hali hazırda var olan kan hastalığınızın kontrolü ve takibi
 • Aldığınız ilaçların veya kemoterapi gibi tedavilerin kanınıza etkisini gözlemlemek

Gün içinde her hangi bir zamanda kan testi (hemogram) yaptırabilirsiniz.Bu testin normalde yediğiniz içtiğiniz bir şey veya kan verirken aç veya tok olmanızla bir ilgisi yoktur.

Kan Testi (Hemogram) Nasıl Yapılır?

Testin yapılması oldukça basittir ve sadece birkaç dakikanızı alır. Hemşire bir iğne yardımıyla kanınızı alır. Alınan kan örneği laboratuvara gönderilir. Geriye sadece sonuçları beklemek kalır.

Kan Testi (Hemogram) Neyi Ölçer?

Kan testi genel sağlığınız konusunda birçok şey söyler. Kan testi hemogram parametrelerini ölçer. Testin yaptığı ölçümler aşağıdaki gibidir:

 • Beyaz Kan Hücreleri (akyuvar) (WBC): Bunlar vücudunuzun enfeksiyona karşı savaşan askerleridir. Eğer akyuvar seviyeniz yüksek çıkarsa bu sonuç doktorunuza vücudunuzda iltihaplanma veya enfeksiyon olduğu bilgisini verir. Eğer düşük çıkarsa enfeksiyon riski altında olabilirsiniz. Normal aralık, mikrolitre başına 4.500 ila 10.000 hücredir. (mikrolitre litrenin milyonda biridir)
 • Kırmızı Kan Hücreleri (alyuvar) (rbc): Vücut için oldukça önemli olan bu hücreler, vücudunuza oksijen verirler. Aynı zamanda karbon dioksit taşınımına da yardımcı hücrelerdir. Kırmızı kan hücresi seviyeniz düşükse, anemi riski taşıyor olabilirsiniz. Erkeklerde normal aralık mikro litre başına 4.5 milyon ila 5.9 milyon arasında değişirken, kadınlarda bu değerler mikrolitre başına 4.1 milyon ile 5.1 milyon arasındadır.
 • Hb or Hgb (hemoglobin): Kanınızda oksijeni tutan proteindir. Normal aralık erkeklerde desilitre başına 14-17.5 gram, kadınlarda desilitre başına 12.3-15.3 gramdır.
 • Hct (hematokrit): Bu değer, kanınızın ne kadarının kırmızı kan hücrelerinden oluştuğu hakkında bilgi verir. Düşük çıkması, kırmızı kan hücrelerini üreten mineral olan demirin vücudunuzda az olduğu anlamına gelebilir. Yüksek olması durumunda ise susuz kaldığınız sonucu çıkarılabilir. Normal aralık, erkeklerde %41.5-%50.4 iken kadınlarda bu oran %36.9-%44.6 arasındadır.
 • MCV (ortalama corpuscular hacim). Kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarların) hacmini, boyutunu ölçen bir kan testidir. MCV değeriniz yüksekse, Vücudunuzdaki B12 vitamini veya folat seviyesi düşük demektir. MCV seviyeniz düşükse, anemi belirtisi olabilir. Normal aralık, 80 ila 96 arasındadır.
 • Trombositler: Kanda pıhtılaşmada rol alırlar. Kan pulcukları olarak da bilinir.Normal değeri, mikrolitre başına 150.000-450.000 trombosit arasındadır.

Kan Testi Sonuçlarım Ne Anlama Geliyor?

Sonuçlarınızı aldığınız zaman iki sütun fark edeceksiniz. Biri “referans aralığı” ve diğeri sizin sonuçlarınız. Sonuçlarınız referans aralığı içerisindeyse normaldir. Altında veya üstündeyse anormal bir durum var demektir.

Her laboratuvarın kendi özel ekipmanı ve farklı analiz yöntemleri vardır. Bu nedenle, referans aralığı yani normal seviye denen aralık kan testlerinizi yapan laboratuvara bağlıdır.

Laboratuvarın yanı sıra normal aralık yaşınıza, cinsiyetinize ve deniz seviyesinden ne kadar yukarda yaşadığınıza da bağlıdır.

Kan Testim Bana Başka Neler Söyleyebilir?

Doktorunuzun isteğine bağlı olarak bu testler sağlığınız hakkında daha fazla bilgi verebilir. Doktorunuz aşağıdakileri ölçerek bir hastalığınızın veya bir kan durumunuzun olup olmadığını ölçebilir:
Kan testinde aşağıda belirtilen parametreler de analiz edilmektedir:

 • MCH (ortalama corpuscular hemoglobin): Kırmızı kan hücrelerinizdeki hemoglobin miktarını ölçer. Hemoglobin doku ve organlarınıza oksijen taşır.
 • MCHC (ortalama corpuscular hemoglobin yoğunluğu): Kırmızı kan hücrelerindeki ortalama hemoglobin yoğunluğudur. Hemoglobin miktarının hematokrit miktarına bölünmesiyle hesaplanır.
 • RDW (kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği): Alyuvarların hacminin birbirinden farklı olması.
 • Retikülosit Sayımı: Bu test vücudunuzdaki yeni kırmızı kan hücrelerinin sayısını ölçer.
 • MPV (ortalama trombosit hacmi): Kanınızdaki trombositlerin ortalama hacmini ölçer.
 • PDW (Trombosit dağılım genişliği): Trombositlerin hacminin birbirinden farklı olması.
 • Beyaz Kan Hücresi Çeşitleri.: Beş farklı beyza kan hücresi çeşidi vardır. Bu test vücudunuzda hangisinden ne kadar olduğunu ölçmek için kullanılır.
Doktorunuz kan testinde ölçülen yukarıdaki parametreleri, test sonucu ve referans değerleri ile birlikte değerlendirmelidir.Kan testinin yorumlanmasında ayrıca test yapılan hastanın yaş aralığı ile cinsiyeti de dikkate alınmalıdır.
Bu Makale Dr. Cem Argun tarafından gözden geçirilmiştir
Progesteron Luteal Faz ve Normal Değerleri Nedir?
Progesteron tahlili kadınlarda üreme döneminde doktorlarca sıklıkla istenen bir hormon testidir.Progesteronun özellikle luteal faz değeri kadında yumurtlama yani ovulasyon olduğu konusunda…
ACE Testi Nedir?
Sarkoidoz tanısını koymaya ve takip etmeye, bu sistemik hastalığı benzer belirtileri olan başka bozukluklardan ayırt etmeye yardımcı olmak için bu test yapılır.
Troponin Testi Nedir? Hangi Durumlarda İstenir?
Troponin kalp veya iskelet kasında bulunan bir proteindir. Troponin kalp krizi veya kalp dokusunda bir zedelenme sonrasında kandaki konsantrasyonu hızla artan bir maddedir.Troponinin kanda normalden fazla…
LDL Kolesterol Nedir?
LDL kolesterol genel olarak kötü kolesterol olarak bilinir.
Koryon Villus Biyopsisi (CVS) Nedir?
Riski gebeliklerde kromozomal anomali yönünden değerlendirilen yapılan tarama testleri ve ultrason muayenesiyle de ileri tetkik gerektiren hastalara yapılan bir tahlil yöntemidir.
İdrar tahlilinde kristal görünürse ne anlama gelir?
Normal ve sağlıklı durumlarda idrarda kristal görülmez ya da çok az görülür.İdrar tahlilinde kristal görülmesinin rapor edilmesi durumunda bu sonuç doktora…
Meme Kanserinde Erken Tanı Yöntemleri Nelerdir?
Meme kanseri meme hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür.Meme kanserinin erkenden teşhis edilmesi kanser tedavisinde önemli avantajlar yaratmaktadır. Meme kanserinin erken tanısında…
Kan Tahlili Nedir? Doktorlar Hangi Kan Tahlillerini En Çok İster?
Kan tahlili hasta muayenesi sonrası hekimlerin başvurduğu vazgeçilmez tahlillerin genel adıdır.Doktorların en çok istediği tahliller ve bu tahlillerin kullanıldığı sağlık sorunları hakkında…
Hepatit B Testleri: HBS AG:Negatif, Anti HBc:Negatif, Anti HBs: Pozitif olması ne anlama gelir?
Hepatit B araştırması  yapıldığında;  HBS AG :Negatif, Anti HBc :Negatif,  Anti HBs: Pozitif çıktığında tahlil sonuçları nasıl yorumlanmalıdır?
Hepatit Testleri Kısaltmalarının Anlamları
Hepatit, karaciğer inflamasyonu olarak tanımlanan bir hastalıktır.Hepatite yol açan farklı virüsler vardır.Bunların başlıcaları Hepatit A virüsü, Hepatit B virüsü, Hepatit…
Amniyosentez Nedir?
Gebelik boyunca bebek amniyotik sıvı ile çevrilidir.
Boğaz Kültürü Tahlilini İhmal Etmeyin!
Özellikle havaların soğuk olduğu günlerde çocuklar başta olmak üzere boğaz enfeksiyonlarında artışlar görülür.
Hemogram (Tam kan sayımı)  (CBC) testi bir kanınızdaki kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini ve trombositleri ölçen bir testtir.Halk arasında kan testi olarak da bilinir." />
Dr. Cem Argun
tahlil.com
tahlil.com