Pelvimetri Nedir? Amacı Nedir?

08.06.2015 08:36 | Güncelleme: 28.01.2021 09:56 | Yazar: Biyolog Nesibe Şanaldı Alpoğlu
Pelvimetri, kadınlarda pelvis kemik açıklığının ölçülmesidir.Gebelik  için önem arz eden bir ölçüm aracıdır.Pelvimetri ölçümü ile anne adaylarının doğuma hazır olup olmadıkları ve doğuma anatomik olarak uygun olmayan kadınlar için de tedavi prensipleri gündeme gelmektedir.
Pelvimetri Nedir? Amacı Nedir?
A

Pelvimetri Nedir?

Pelvimetri, kadınlarda pelvis kemik açıklığının ölçülmesidir. Pelvimetri ölçümü kadınların normal doğuma uygunluğu konusunda yorum yapılabilmesine imkan sağlar. Özellikle gebe kalmak isteyen kadınlar için de önem arz eden bir tahlil yöntemidir.

Kalça özelliğine göre kadınlarda gebelik ihtimali de artabilmektedir.Pelvimetri ile anne adayının pelvisinin şekli hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

Pelvimetri Neden Uygulanır?

Pelvimetri ölçümünün en önemli uygulanım alanı ise özellikle gebe kadının pelvisinin, doğacak bebeğin baş ölçümü ile uyumlu olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu tür bir uygunsuzluk durumunda ise normal doğum yerine sezeryan uygulaması gündeme gelebilmektedir.

Pelvimetri Tahlilleri Nelerdir?

MR(magnetik resonans) yoluyla Pelvimetri

Tomografi Pelvimetri ( günümüzde uygulanımdan kalkmıştır)

Ultrason Pelvimetri (kolaylıkla uygulanan ve pratik kullanımı maaliyet ve zaman açısından da önerilen yöntemdir.)

Röntgen Pelvimetri (radyasyon riski nedeniyle kullanılmamaktadır)

Her Gebeye Pelvimetri Tahlili Yapılır mı?

Pelvimetri özellikle büyük görülen bebek kafasında uygulanır. Her gebeye uygulanan bir yöntem değildir. Zaten gebelik boyunca anne adayının her muayenesinde, bebeğin kafa ölçüleri alınır. Işte bu noktada anormallik fark edilirse o durumlarda pelvimetreyi kadın doğum uzmanı isteyebilir. 

Sadece bir anormallik şüphesinde değil, annenin geçmiş doğum hikayelerine veya pelvis bölgesi bozukluklarına bağlı olarak da pelvimetri tahlili izlenebilir. 

Gebelik için her meselede bahsettiğimiz gibi; her gebelik kendine özgüdür. Çünkü her gebelik neticesinde dünyaya bir bebek gelmesi beklenir ki, hiçbir farklı kadından aynı DNA yapısında bebeklerin dünyaya gelme ihtimali yoktur. Bu sebeple nasıl her bebek kendine özgü ise, her gebelik de kendine özgüdür. Bu sebeple ne gebeliklerdeki şikayetler, ne rahatlıklar, ne de başka bir özellik kıyaslanamaz ve kıyaslanmamalıdır. 

Ayrıca gebelik düşünen ancak pelvis bölgesinde sıkıntı olan kişilerede de gebelik öncesi pelvimetre tahlili istenebilir. Ancak gebeliğe engel bir durum söz konusu değildir. Maksat bebeğin en sağlıklı yolla dünyaya getirilmesidir. Lambda Hafif Zincir Testi Nerede Kullanılır?
Lambda hafif zincir testi, Multiple myelom olasılığının araştırması esnasında genel olarak immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılmaktadır.Damardan alınan kan örneğinin laboratuvarda…
Toxoplasma Enfeksiyonu ve Avidite Testi Nedir?
Anne adayları,özellikle gebelerin doğum öncesi yaptırdığı testlerden biri de Toxoplasma testleridir. Toxoplasma testleri Toxo IgM ve Toxo IgG'dir.Bu testler genellikle ELİSA yöntemi ile…
İndirekt Floresan Antikor (IFA) Testi Nedir?
İndirekt Floresan Antikor (IFA) testi özellikle otoimmün hastalıkların ayırıcı tanısında sıklıkla kullanılan bir tahlil testidir. Türkçe karşılığı ise dolaylı immunofloresan testidir.…
Balgam Tahlili Nedir?
Balgam veya alt solunum yolundan alınan örneklerin,boyanma sonrası mikroskopik incelemesi tanıda yardımcıdır.
Trigliserit Yüksekliği Vücutta Nelere Yol Açabilir?
Trigliserit yüksekliği istenen bir tahlil sonucu değildir.
PCR Testi: PCR Analizi- Polimeraz Zincir Reaksiyonu Nedir?
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) DNA analizi yapmaya yardımcı olan tekniklerden biridir. Bu makalemizden, PCR'nin ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl yapıldığını, kullanma ve uygulama alanlarını öğrenebilirsiniz.
Tahlil Nedir?
Tıbbi tanı amacıyla yapılan analiz yöntemlerine tahlil denir. Tahliller doğru amaçla istenip uygun çalışma koşullarında yapıldığında kuşkusuz hastalığın tanı ve tedavisinde görevli…
Hipertansiyonu (Yüksek Tansiyon) Olanlarda İstenen Tahliller
Hipertansiyon kan damarlarınızdaki (atardamar ve toplardamarlar) basıncı artıran bir durumdur. Doktorlar tansiyon yüksekliği olanlarda bunun sebebini araştırmak ve tanı amaçlı bir takım tahliller…
Kanda Üre Testi Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Zaman Olur?
Kanda yapılan üre testi ile kandaki azot miktarı ölçülür.Üre testi  normal değerleri ile yüksekliği ve düşüklüğü hangi durumlarda görülür…
PTH Testi Nedir?
PTH testi ile kandaki paratiroid hormonunun miktarı ölçülür.Damardan kan alınarak elde edilen numunenin biyokimya laboratuvarında çalışılmasıyla yapılır.
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com