Solunum Testi Nedir? Ne Zaman Solunum Testi Yapılmalıdır?

07.09.2018 01:34 | Güncelleme: 01.05.2020 08:06
Solunum fonksiyon testi astım, bronşit ve benzeri solunum hastalıklarının teşhisi için yapılır.
Solunum Testi Nedir? Ne Zaman Solunum Testi Yapılmalıdır?
A

Solunum fonksiyon testi astım, bronşit ve benzeri solunum hastalıklarının teşhisi için yapılır.
Bu test akciğerin yüzde kaçının çalıştığını göstermektedir. 

Solunum Fonksiyon Testini göğüs hastalıkları uzmanları aşağıdaki durumların varlığında istemektedirler:

*  Nefes alıp verirken güçlük çekenler, sürekli öksürük mevcut olanlardan,
*  Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre  kesin tanı koymak için,
*  Göğüse dair doğumsal yada sonradan gelişen deformitelerin solunuma etkisini araştırmak için,
*  Teşhis edilmiş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi için, 
*  Akciğer rahatsızlığı yönünden risk taşıyan hasta ve grupların taranması (Örneğin sigara içenler, tozlu ortama maruz kalanlar, maden ocağında çalışanlar)
*  Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi için,

Solunum fonksiyon testleri uygulanırken testi yapan teknisyenin tecrübeli ve ehil olması çok önemlidir.Solunum fonksiyon testleri (SFT) uygulanması sırasında hastanın teste koopere olması her zaman kolay olmamaktadır.Bu nedenle testin usulüne göre ve hastanın uyumu ile yapılması doğru tanıda önem arz etmektedir.

 

 

Hangi Genetik Test Güvenilirdir?
Genetik test; kişinin vücudundan alınan herhangi bir yapının laboratuvar ortamında işlenerek, hastanın genetiği hakkında bilgi edinilmesidir.
Folik Asit Nedir? Folik Asit Düşüklüğü Neden Olur?
Folik asit ,Vitamin B9 olarak da bilinir Folik asit düşüklüğü sıklıkla görülen bir sağlık sorunudur.
Glukoz (Kan Şekeri) Nasıl Değerlendirilir?
Kan şekeri; şeker hastalığı tanısı ve takibinde kullanılan kandaki glukozu ölçen testtir. Glukoz test sonucunun değerlendirilmesi diyabetli hastaların klinik takiplerinde de önem taşımaktadır.
Tam Kan Sayımında RBC Nedir?
Tam kan sayımında, RBC; Red Blood Cells (Kırmızı kan hücreleri–eritrosit sayısı) anlamına gelmektedir.Tam kan sayımı diğer adıyla da hemogram testinin önemli parametrelerinden biridir.
Direkt Coombs Testi Nedir ? Direkt Coombs Neden İstenir ?
Direkt Coombs Testi (Direkt antiglobülin testi -DAT)  dolaşımdaki eritrositlere bağlı antikorları araştırır. Direkt Coombs testi çeşitli hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılmaktadır.Direkt…
Hepatit B Testleri: HBS AG :Negatif Anti HBc :Negatif Anti HBs: Negatif olması ne anlama gelir?
Hepatit B araştırması  yapıldığında; HBS AG :Negatif,  Anti HBc :Negatif,  Anti HBs: Negatif çıktığında tahlil sonuçları nasıl yorumlanmalıdır?
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com