;

Uçuş Ekipleri Uçuş Öncesi ve Sırasında Hangi İlaçları Kullanabilir?

Yayın Tarihi : 2021/07/30 13:28 • Güncelleme Tarihi : 2021/07/30 16:47 • Yazar: Uz.Dr. Cem Argun

Havacılık sektöründe çalışan uçuş ekiplerinin uçuş öncesi ve uçuş sırasında hangi ilaçları kullanıp hangilerini ise kullanmalarında sakınca olduğu konusu sıklıkla merak edilmektedir. Bu konuda havacılık otoriteleri de bir takım regulasyonlar ortaya koymaktadır.Bu yazımızda uçuş ekiplerinin uşuş öncesi ve sırasında kullanabilecekleri ve kullanmalarında sakınca olan ilaçlar hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Uçuş ekipleri havacılık sektöründe yoğun çalışma temposu nedeniyle ağır bir yük altındadır.

Uçış ekiplerinin hastalıkları da ister istemez isle ilgili performanslarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hastalıklarını  tedavi etmeye yönelik kullanılan ilaçlar da kimi zaman uçuş ekiplerinin performanslarına ve dolayısıyla da uçuş güvenliğine olumsuz etki yaratabilir.

Havacılık sektörüne özgü olarak günlük hayatta veya uçuş olmadığı zamanlarda soğuk algınlığı, nezle, diş- boğaz ağrısı, ishal  gibi rahatsızlıklar çok az soruna sebep olabilirken bu rahatsızlıklar uçuş sırasında pilot ve kabin ekiplerinin dikkatini dağıtabilir.Görev başındaki performanslarını  olumsuz yönde  etkileyebilir.

Uçuş ekipleri için göz ardı edilmemesi gereken bir diğer nokta ise, hastalıklarda yerdeyken hafif geçirilen semptomların şiddetinin uçuş ortamında artabileceğinin bilinmesidir.Örneğin yerdeyken hafif belirtilerle geçirilen bir nezle uçuş sırasında kulak zarına hasar verecek boyutta bir barotravma ile sonuçlanabilir.

Uçuş öncesi ve esnasında tedavi amaçlı veya çeşitli nedenlerle alınan reçeteli veya reçetesiz ilaçların yan etkileri de artabilmekte ve uçuş güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

Bu nedenle uçuş öncesi ve/veya  sırasında kullanılacak ilaçlar yönünden uçuş ekipleri dikkatli olmaldır.
İlaç kullanımı öncesinde isyeri hekimi ve/veya uçuş hekimine danışılmalı ve hekim önerisine göre ilaçlarını kullanmalı veya uçuşa katılmamalıdır.

Uçuş ekipleri uçuş öncesi  herhangi bir ilacı almadan önce aşağıdaki 3 soruyu tatmin edici bir şekilde cevaplamalıdır.

1.Görevimi yerine getirmeye kendimi uygun hissediyor muyum?

2.Gerçekten ilaç almam gerekli mi?

3.Kullanacağım ilacın görevimi yerine getirme kabiliyetim üzerine olumsuz bir etkisi olup olmayacağından emin olmak için yerdeyken ve  uçmuyor iken bir deneme yaptım mı?

Bu sorular cevaplandıktan sonra kullanılacak veya kullanılmış ilaçların potansiyel yan etkileri konusunda detaylı bilgi alınması için işyeri hekimi ve/veya uçuş hekimine de danışmak son derece yararlıdır.

Uçuş ekiplerinin uçuş emniyeti ve görevlerini yerine getirmesi  yönünden değerlendirilmesi gereken ve/veya olumsuz etkisi olabilen bazı ilaçları birlikte inceleyelim:

1.Antibiyotikler: Antibiyotik kullanımının  uçuş ekiplerinin performansını kısa veya uzun vadede etkileyebilecek bazı yan etkileri olabilir.Ancak daha önemlisi zaten antibiyotik kullanımı bir enfeksiyon bulunduğu yönünde bir bilgi vermektedir.Bu nedenle mevcut enfeksiyonun uçuş performansı yönünden etkileri konusunda işyeri hekimine danışmak çok daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.Aktif enfeksiyon geçiren bir uçuş ekip üyesinin uçması sakıncalı olabilir.

2.Antihistaminikler: Özellikle alerjik döküntü ve astım ile  mevsimsel alerjik nezle tedavisinde kullanılan antihistaminik grubu ilaçların kullanımı kişide uyuşukluğa yol açabilir.Bu ilaçların kullanımı uçuş güvenliğini olumsuz olarak etkileyeceğinden dokor tavsiyesi gerekmektedir.

3.Öksürük İlaçları: Antitussif olarak da bilinen ve kodein, pseudoefedrin (Sudafed gibi)  içeren ilaçlar uçuş güvenliği yönünden olumsuz etki yaratabilir.

4.Nazal Dekonjestanlar: (Otrivin, İladin gibi):Uyku üzerine etkisi olmayan nazal dekonjestanlar genel olarak havacılık güvenliği yönünden uyumludur ve kullanılabilir.Ancak bu ilaçların kullanılmasını gerektiren hastalıklar yönünden uçuş ekibinin işyeri hekimi tarafından uçuş öncesi değerlendirilmesi ve tavsiyesinin alınması önemlidir.

5.Nazal Kortikosterodler: (Nazoster, Avamys, Flixonase gibi): Saman nezlesi olarak da bilinen alerjik nezle tedavisinde sıklıkla kullanılmakta olup uçuş güvenliği ile uyumludurlar.

6.Ağrı Kesici ve Ateş Düşürücüler:Parasetamol (Parol) ve Non Steroid Anti İnflamatuvar İlaçlar (Apranaks, Majezik gibi) genel olarak uçuş emniyeti açısından güvenlidir.Özellikle Parol mide yan etkileri yapmadığından en güvenilir ağrı kesicilerden biridir.

7.Mide ilaçları: Bu ilaçları 2 grupta inceleyebiliriz:

a) Anti asitler (Talcid, Gaviscon,Rennie): Güvenle kullanılabilir.

b) Ülser ilaçları :H2 antogonistleri ( Famodin, Ranitab) ve proton pompası inhibitörleri (Omeprol, Lansor gibi): Bu ilaçlarda eğer hastanın mide ülseri, reflü veya duodenal ülser gibi bir tanısı var ise kullanılabilir.

8. İshal İlaçları: Kişide ishalin varlığı başlı başına bir patolojik durumdur.İshal olan biri doktor muayenesi  sonrası başka bir görüş bildirmedikçe uçmamalıdır.Ancak ishal için kullanılan Lopermid uçuşlarda genellikle güvenle kullanılabilir.

9.Doğum Kontrol Hapları ve Hormon Tedavileri: Doktorunuz aksi bir görüş bildirmedikçe bu ilaçların uçuş güvenliği yönünden yan etkileri bulunmadığından uçuş sırasında kullanılabilir.

10.Erektil Disfonksiyon İlaçları: Bu ilaçlar genelde görme bozukluğu, baş dönmesi ve burun tıkanıklığı gibi yan etkilere yol açtığından uçuş güvenliği ile uyumlu değildir.

Sildenafil (Viagra): Uçuş görevinden en az 6 saat önce alınmalıdır. Görmede renklerin soluklaşması, bulanık görme , görme bozukluğu ve burun tıkanıklığı da sık görülen yan etkileridir.

Vardenafil(Levitra) ve Tadalafil(Lifta,Cialis) :Bu ilaçlar uzun etkili olduğundan haftasonu hapı olarak da bilinir. 36 saat etkisi süren ilaçlar olduğundan uçuştan en az 36 saat önce alınmalıdır.

11.Sigarayı Bırakma İlaçları: Nikotin replasman tedavileri uçuş öncesi ve sürecinde kabul edilir.
Ancak bupropiyon etken maddeli (Zyban) ve vareniklin etken maddeli (Champix) merkezi sinir sistemini de etkilediğinden pilotlar için kabul edilmez.

12.Tansiyon İlaçları: Çoğu hipertansiyon ilacı havacılık emniyeti yönünden uygundur.Ancak bu ilaçları kullanmadan önce işyeri hekimi ve/veya uçuş hekimine bilgi verilmeli ve tedavi ile takip yönünden destek istenmelidir.Doktorunuz gerek görür ise size uçucu değerlendirme muayenesine sevk edebilr.

13.Astım İlaçları: Astım hastası olan uçucu ekip üyesinin havacılık güvenliği yönünden uygun olabilmesi için öncelikle astım hastalığının stabil olması gerekmektedir.Bu nedenle bu ilaçların kullanımından önce işyeri hekimi ve/veya uçuş hekimine danışılmalıdır. Gerekirse uçucu değerlendirme muayenesi planlanabilir.Genel bir bilgi olarak astım yönünden kullanılan oral steroid ilaçları uçuş emniyeti açısından uygun değildir.Ancak steroid içeren solunum aerosollerinin kullanımı uygun olabilir.

14.Psikotrop İlaçlar, Sakinleştiriciler, Yatıştırıcılar: Bu ilaçlar genel olarak karar verme, gerçekliğin algılanmasında bozukluk ve tepki verememe gibi sonuçlar doğurabilir.Bu nedenle uçuş öncesi ve sürecinde kesinlikle kullanılmamalıdır.Zaten bu ilaçların kullanılmasını gerektiren depresyon, anksiyete ve psikotik durumlarda kesinlikle uçulmamalı ve gerekli uçucu değerlendirme muayenesi yönünden ivedilikle işyeri hekiminden destek istenmelidir.

15.Melatonin Kullanımı: Melatonin sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde görevli bir hormondur.Bazı ülkelerde reçetesiz ve besin takviyesi olarak satılmaktadır.Ancak kullanımı öncesinde kesinlikle işyeri hekimine danışılmalıdır.

16.Anestezik Maddeler: Lokal,spinal, epidural  ve genel olarak anestezi uygulanabilmektedir.Bu konuda işyeri hekiminiz gerekli değerlendirmeden sonra size yönlendirecektir.Ancak genel olarak lolak anesteziden sonra en az 12 saat ve genel, spinal ve epidural anesteziden sonra is en az 48 saat süreyle uçulmamalıdır.

17.Akne tedavisinde kullanılan Oral İlaçlar: İzotretinoin (Roaccutane örneğin): Bu ilacı özellikle inatçı akneleri olan genç yaşta uçuş ekipleri kullanmaktadır.Uçuş güvenliği yönünden kesinlikle uygun değildir.Bu tür tedavi planlanan çalışanlarımız uçucu değerlendirme muayenesine sevk edilmektedir.

18.Vitaminler: Kullanımlarında önerilen doz aşılmadıkça uçuş güvenliğine mani bir durum bulunmamaktadır.

19.Diyabet İlaçları: Diyabet hastası uçuş ekipleri uçucu değerlendirme muayenesine sevk edilmekte olup takip ve kontrolleri ilgili base isyeri hekimlerince yapılmaktadır.Bu ilaçların kullanımlarında işyeri hekimine danışılmalıdır.  

Sonuç olarak günümüzde bir çok ilaç reçeteli veya reçetesiz temin edilmektedir.Uçuş ekiplerinin özellikle ilk kez kullandıkları ilaçlar yönünden dikkatli olmaları ve ilaçların kendilerine olan etkilerini gözlemlemeleri son derece önemlidir.İlaç kullanımı öncesi ve kullanım sonrası olası yan etkilerde ise işyeri hekimleri ile temasa geçmeleri uçuş güvenliği yönünden gerekli bir yaklaşım olacaktır.

Havacılık sektörünün temel taşı olan uçuş ekiplerine ilaç kullanmalarına gerek kalmayacak sağlıklı günler dileklerimle...

 

 

Yorumlar

Yorum
; ;