Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) Nedir?

Yayın Tarihi : 2022/02/10 22:37 • Güncelleme Tarihi : 2022/02/11 14:07 •

Sağlık Bakanlığı, uzaktan sağlık hizmeti ile ilgili yönetmelik yayınladı. Bakanlık tarafından teknik alt yapısı uygun bulunan ve ruhsat almış sağlık kuruluşları bu hizmeti verebilecek.
Bu hizmetten yararlanan hastalara doktorlar, hastayla yüz yüze gelmese de e-reçete yazabilecek ve istirihat raporu düzenleyebilecek. Bu yazımızda kısaca USH olarak tanımlanan uzaktan sağlık hizmeti uygulaması hakkında sizleri bilgilendireceğiz.

Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) Nedir?

Giderek dijitalleşen dünyamızda özellikle COVID 19 pandemisi sonrası uzaktan çalışma, uzaktan sağlık hizmeti  gibi tanımlamalar sıklıkla gündeme gelmekteydi. Zoom, team viewer gibi teknolojik uygulamalar ile özellikle son 1-2 yıldır doktorlar bir şekilde uzaktan hastalarıyla buluşmaktaydılar.
Sağlık Bakanlığı da çıkardığı bir yönetmelikle bu konuda yeni düzenlemeler getirdi. Bu yönetmelikle hastalar ilgili sağlık kuruluşunda fiziki olarak bulunmadan, ilgili kuruluşun doktoruna uzaktan bilgisayar ve internet teknolojileri kullanarak ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığı uzaktan sağlık hizmeti verecek kuruluşlar için bir takım düzenlemeler de getiriyor. Bu düzenlemelere kendilerini adapte eden kurumlara Sağlık Bakanlığı ruhsat verip uzaktan sağlık hizmeti vermelerine olanak sağlayacak.

Uzaktan Sağlık Hizmeti (UHS) Nedir?

Uzaktan sağlık hizmeti ile hastalar, doktorlara bulundukları il dışından bile ulaşabilecek. Bir sağlık kuruluşuna gitmesine gerek kalmadan dijital imkanlar, internet ve bilgisayar teknolojisini kullanarak doktora uzaktan muayene olacak.
Bu hizmetle birlikte doktorlar gerek gördükleri hastalardan tahlil isteyebilecek, e-reçete yazacak ve e-rapor düzenleyebilecek.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu şekilde hastaların sağlık kuruluşuna başvurma aşamasında ulaşım sorunu, vakit kaybı gibi faktörlerden uzak kalarak  muayene olabileceğini öngörüyor.Özellikle büyük şehirlerde odaklanan doktorlara, küçük yerleşim bölgelerinden hastaların bu uygulamayla çok daha kolaylaşabileceği de beklentiler arasında.

Uzaktan Sağlık Hizmeti Nasıl İşleyecek ?

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık kurumlarının yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra en geç 6 ay içinde "Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyeti İzin Belgesi" alması gerektini belirtiyorlar. Bu hizmeti veren sağlık kurumları özel bir yazılık kullanmak zorunda olacak. Bu yazılımın asgari satandartları Sağlık Bakanlığı'nce düzenlenecek. Yazılımın temel özelliklerinin,  Sağlık Bakanlığı'nca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime olanak sağlaması ve uzaktan bilgi sistemi tabanlı olması gerekecek. Bu işlemler için  güvenli "uzaktan sağlık bilgi sistemi" yazılımı kullanılacak.Uzaktan sağlık hizmeti uygulaması ile, hastalara teknolojik alt yapı ve imkanlar ile mümkün olabilen en uygun doktor muayenesi, sağlık danışmanlığı, tıbbi gözetim ve kontrol ile ikinci görüş imkanı hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı, uzaktan sağlık hizmeti veren sağlık tesislerini denetim altında tutacak, hastaların kişisel verileri, gizliği korunacak. İlgili sağlık tesislerinin çalışma koşulları, personelinin yeterliliği gibi konular Sağlık Bakanlığı yetkililerince düzenli olarak denetime tabii tutulacak.
 Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmeti verebilmek için gereken ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen gerekli altyapı ve teknik donanımları sağlamakla yükümlü olacak..

Uzaktan Sağlık Hizmeti uygulamasının halkımız için verimli ve başarılı olması diliyoruz.

 

 

 


 

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
?