BAĞLANTI ANALİZİ (Progresif müsküler distrofi (PMD)