A-Z Filtre

İMMÜNGLOBULİN G SUBCLASSLARI (IgG1, IgG2, IgG3, IG4)


Humoral ve kombine (humoral+hücresel) immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Açıklanamayan ve tekrar eden kulak enfeksiyonları, sinopulmoner hastalıklar ve atopik allerjilerde IgG alt tiplerine bakılabilir.
Hipogamaglobulinemi, ataksi-telenjiektazi ve Wiskott-Aldrich sendromunda tüm IgG alt tiplerinin düzyei düşer.
Atopik allerjilerde IgG4 düzeyi artarken, rekürrent sinopulmoner enfeksiyonlar ve otitis mediada ise IgG2, IgG3 ve IgG4 düzeyi düşer.


Normal Değerler:

IgG1
0-6 ay 200-400 mg/dl
7-12 ay 200-800 mg/dl
1-12 yaş 300-800 mg/dl
13-15 yaş 350-1000 mg/dl
15 yaş ve üstü 200-1150 mg/dl

IgG2
 0-1 yaş 50-100 mg/dl
2-3 yaş 30-450 mg/dl
4-15 yaş 100-450 mg/dl
15 yaş ve üstü 100-550 mg/dl

IgG3
0-1 yaş 15-150 mg/dl
2-12 yaş 15-117 mg/dl
12 yaş 15-120 mg/dl

IgG4
1 yaş  ve altı: 0-50 mg/dl
1 yaş üstü:  0-125 mg/dl


Bu Gönderiye 1 Adet Yorum Gelmiş
Bilgi Yok :

Bir Amerikan makalesinde IgM antikorunun tip spesifik olmadığı ve bu nedenle HSV’nin tipini belirlemede kullanılamayacağı söyleniyor. HSV tip belirlemesinde IgG antikorunun ise belirleyici olduğu ifade ediliyor. Böyleyken tahlillerde neden HSV-2 IgM ve HSV-1 IgM ayrı olarak yer alıyor? Bu (IgM) antikorun hem HSV-1 hem HSV-2′de aynı olduğu açıkken bu ayrım hastada kafa karışıklığı yaratmaz mı “eyvah HSV-2 oldum!” diye? Bende hem kafa karışıklığı hem sinir bozukluğu yarattı mesela