a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz)

Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. AMI, megaloblastik ve pernisyöz anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, siroz, obstrüktif…
Devamını Oku

LAKTAT DEHİDROGENAZ (Mayi)

 İntraserebral yerleşimli tümörler, lösemi veya lenfosarkoma, menenjit, subaraknoid kanama ve serebrovasküler olaylarda BOS LDH düzeyi artar.

Normal…
Devamını Oku

LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ (LDH izoenzimleri, LDH izoenzim elektroforezi)

 LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla kullanılır. AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında…
Devamını Oku

LAKTİK ASİT (BOS)

Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ile bakteriyel ve viral menenjitlerin ayrımında kullanılır.
Viral menenjitlerde BOS laktik…
Devamını Oku

LAKTİK ASİT (Laktat, L-laktat)

Metabolik asidoz, dehidratasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılan bir biyokimya testidir. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan alımı…
Devamını Oku

LAKTOZ TOLERANS TESTİ

İnce bağırsak mukozasında laktaz eksikliğine bağlı olarak gelişen karbonhidrat emilim bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılmakta olan bit kan…
Devamını Oku

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İdrar) (Lambda light chain-idrar)

Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
İmmünglobulin…
Devamını Oku

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (Lambda light chain-serum)

Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır.
Kappa/Lambda oranının referans…
Devamını Oku