A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


MAGNEZYUM (Mg)

Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile hamilelikte preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanıl...

Devamını Oku

MANTAR DİREK BAKIMI

Mantar enfeksiyonları araştırılmasında kullanılan mikrobiyolojik bir tahlil yöntemidir.
Mikroskopla incelenen örnekte dermatofitlerin ...

Devamını Oku

METANEFRİNLER

Metanefrin testleri endokrinoloji yani hormonal hastalıklarda istenen tahlillerdir.
Bu tahlillerin normal değerleri yaş gruplarına göre ...

Devamını Oku

MİKROALBUMİN

Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır.

Normal Değer:
24 saatli...

Devamını Oku

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü)

Mikrobakterinin hızlı kültür yöntemi ile izolasyonunda kullanılır. Tüberküloz araştırmalarında tercih edilen tahlildir.
Üreme sü...

Devamını Oku

MAGNEZYUM (Eritrosit İçi)

Eritrosit içi magnezyum konsantrasyonu genelde serum magnezyum konsantrasyonu ile paralel hareket eder. MAGNEZYUM (İdrar) Normal Değer: 50-150...

Devamını Oku

MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI

Klinikle uyumsuz hiperprolaktinemisi olan hastalarda makroprolaktin tayininde kullanılır.
Prolaktin hormonu yüksekliği olan hastaların ayı...

Devamını Oku

MANDELİK ASİT

Etilbenzen ve styren ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.Meslek hastalıkları yönünden ön...

Devamını Oku

METHEMOGLOBİN (MetHb, HbM)

Konjenital ve kazanılmış methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesi, benzokain, nitrogliserin, lidokain, nitratlar, fenasetin, sülfonamidle...

Devamını Oku

METOTREKSAT

Metotreksat ilaç düzeyinin takip ve kontrolünde kullanılan biyokimyasal bir testtir.

Normal Değerleri aşağıda belirtilmiştir:
...

Devamını Oku

MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)

Genetik bir analiz yöntemidir.
Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır.
Kardiyo...

Devamını Oku

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG

Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca prime...

Devamını Oku

MYOGLOBİN (İdrar)

İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (hafif hastalı...

Devamını Oku

MYOGLOBİN (Mb)

Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü...

Devamını Oku