A-Z Filtre

MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)


Genetik bir analiz yöntemidir.
Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır.
Kardiyoloji doktorları ve kalp damar cerrrahları tarafından istenebilmektedir.

Normal Değer:
N/N = Homozigot normal Mt/N = Heterozigot Mt/Mt = Homozigot mutant 




Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş