a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Tahliller ve Normal Değerleri

OKSALAT

Böbrek taşı oluşumu görülen hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılan bir tahlildir.
Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır.…
Devamını Oku

OKSİYUR YUMURTASI ARAŞTIRILMASI (Enterobius vermicularis yumurtası aranması)

Raraziter bir enfeksiyon olan kıl kurdu hastalığının araştırılmasında kullanılan tahlildir.
Oksiyur yumurtasının aranması esasına yapılır.
Devamını Oku

OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI (BOS’da oligoklonal bant araştırması, BOS’ti immünfiksasyon elektroforezi)

Multiple skleroz tanısında kullanılır. Kriptokokal menenjit, idiopatik polinörit, nörosifilis, kronik rubella panensefaliti ve subakut sklerozan panensefalitte…
Devamını Oku

OSMOLALİTE

Elekrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik…
Devamını Oku

OSMOLALİTE (İdrar)

Böbrek fonksiyonları ile elektrolit ve su dengesinin takibinde kullanılır. Diabetes insipitus ve primer polidipside idrar osmolalitesi düşer.

Normal…
Devamını Oku

OSMOTİK FRAJİLİTE (Eritrosit frajilitesi)

Önemli bir hematolojik tahlildir.
 Eritrosit frajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Eritrositlerin lizise uğramadan s alma…
Devamını Oku

OSTEOKALSİN (Kemik gla proteini, BGP)

Serum osteokalsin düzeyi kemik yapımı ile ilişkilidir. Bu nedenle osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum…
Devamını Oku