Aberran Sağ Subklavian (Subklavyen) Arter Nedir? Nasıl Teşhis Edilir ve Tedavisi

Yayın Tarihi : 2018/12/11 16:11 • Güncelleme Tarihi : 2019/03/07 14:46 •
Aberran sağ subklavian arter sağ kola giden atardamarın farklı bir yol izleyerek yerine ulaşmasından kaynaklanan bir anomalidir.
Aberran Sağ Subklavian (Subklavyen) Arter Nedir? Nasıl Teşhis Edilir ve Tedavisi

Aberran Sağ Subklavian Arter Ne Demektir?

Aberran kelimesi normal yerini değiştiren, yolundan sapmış  anlamına gelmektedir. Bu terim,  sağ kolun atardamarı anlamına gelen subklavian  arter  kelimesinin önünde kullanıldığında sağ kola giden atardamarın normal yerinden çıkmadığı anlaşılmaktadır. Sağ kolun atardamarı normal seyrinde aortanın  ilk dalı olarak sağ taraftan  ayrılır sağ kolu beslemek için yoluna devam eder (Şekil 1). Fakat yaklaşık olarak nüfusun %1’inde aortanın son dalı olarak  vücudun sol tarafından ayrılır ve yemek borusu ile soluk borusunun arkasından seyrederek sağ kola giden yolunu bulmaya çalışır.

Çizimde oklarla izlenen arter aberran sağ subklavian arterdir. Arter seyri boyunca oklarla gösterişmiştir. Aberran sağ subklavian arter aortanın ilk dalı olarak çıkması gerekirken son dalı olarak çıkmış ve soluk/yemek borusunun arkasından dolaşarak vücudun sağ tarafına geçip sağ kola doğru seyri görülmektedir.

(Şekil1).Çizimde oklarla izlenen arter aberran sağ subklavian arterdir. Arter seyri boyunca oklarla gösterişmiştir. Aberran sağ subklavian arter aortanın ilk dalı olarak çıkması gerekirken son dalı olarak çıkmış ve soluk/yemek borusunun arkasından dolaşarak vücudun sağ tarafına geçip sağ kola doğru seyri görülmektedir.

Aberran sağ subklavian arter belirtileri nelerdir ? Ne gibi rahatsızlıklara yol açar ?

Bu anormal seyirli sağ kol  atardamarı belirtileri ve şikayetleri çok geniş bir yelpazede karşımıza çıkar. Bu belirti ve şikayetlerin kimi erişkinlik döneminde, kimi ise çocukluk çağında görülürler. Fakat hem erişkinlikte hem de çocukluk döneminde  en sık şikayet nedeni yutma güçlüğüdür. Hastalar yemek borularındaki daralmaya yemek sofrasında uzun kalarak, çok çiğneyerek, her lokmadan sonra sıvı gıda ile destekleyerek adapte olabilirler. Bu sayede hastalar arasında fazla kilolulara bile rastlamak mümkündür.

Çocukluk çağında soluk borusu henüz tam gücüne ulaşmamıştır ve yemek borusuna olan baskının kendisine yansımasına karşı koyamaz. Bu nedenle aslında yemek borusuna baskı yaptığı düşünülen damarın solunum yoluna ait şikayetleri ortaya çıkabilir. Bu solunum yolu şikayetleri basit olarak boğazda geçmeyen gıcık etkisinden sık sık  akciğer enfeksiyonu geçirmeye kadar değişik tablolarda olabilir. Erişkin yaş grubunda bu anormal seyirli atardamarın  fazla genişlemesi (anevrizma oluşumu) ve buna bağlı birçok problem görülebilir. Bu problemleri en masumdan başlayarak sıralarsak ses kısıklığı, yutma güçlüğü ilk akla gelen ve en sık görülenlerdir. Bunlara ek olarak hayatı tehdit edebilen ve ani gelişen olayların yaşanması da fazla genişlemiş arterin yol açabileceği potansiyel sorunlar arasındadır.

Aberran sağ subklavian arter teşhisi nasıl konur ? Hangi tanı metodları kullanılır ?

Aberran sağ subklavian arter tanısı genellikle yutma güçlüğü veya sık aralıklarla gelişen solunum yolu problemleri nedeniyle olan hastane başvurularında ileri inceleme sonrası ortaya çıkar. İleri inceleme planında baryumlu özefagografi, bronkoskopi, MR anjiografi ve kontrastlı BT anjiografi yer alır. Özefagografi filmde gözüken bir sıvının (baryum) içirilmesi anında seri çekilen filmlerden oluşur. Bu filmlerde yemek borusunun şekli değerlendirilebilir. Bronkoskopi tetkikinin amacı solunum yollarının içerden görüntülenmesidir. Bu tetkiklerden özefagografi ve bronkoskopi sonucu yemek borusu veya solunum yoluna dışardan bir bası bir daraltma olduğu görülebilmesine rağmen bu basısının neden kaynaklandığı anlaşılamaz. Tanıda emin olunabilmesi için kontrastlı BT anjiografi planlanması gereklidir. Bu tetkik sonrası elde edilen görüntüler ile anormal arterin seyri, yemek borusuna ne kadar bası yaptığı ve diğer detay bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu nedenle en fazla tercih edilen tetkik bilgisayarlı tomografidir.

Aberran Sağ Subklavian Arter Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aberran sağ subklavian arterin tedavisinin amacı yemek borusu ile bu atardamarın temasını ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla cerrahi tedavi girişimi gereklidir. İlaç tedavileri ancak hastaların şikayetlerinini erteyebilir fakat çözüm sunamaz. Cerrahi tedavide iki ana amaç etrafında plan yapılır. İlki aberran arterin özefagusa olan basısını kaldırmak ve ikinci olarak sağ kolun kan akımı ile beslenmesini tekrar sağlamak. Bu iki ana cerrahi amaç çerçevesinde erişkin ve büyük çocuklarda anjio ile cerrahinin birlikte kullanılması ile de tedavi seçimi yapılabilir ve bu hibrit yöntem olarak adlandırılır. Fakat her hasta bireysel olarak detaylı değerlendirilmeli ve kendisine en uygun, güvenli olan yönteme karar verilmelidir.

Aberran sağ subklavian arter her saptanan hastada tedavi gerektirir mi ?

Aberran sağ subklavian arter sağ kola giden atardamarın farklı bir yol izleyerek yerine ulaşmasından kaynaklanan bir anomalidir. Her anomali saptanan kişi cerrahi tedavi açısından değerlendirilmeli ve eğer konu ile ilgili herhangi bir şikayeti yoksa ameliyat veya herhangi bir girişim önerilmeden takibe alınmalıdır. Anormal seyirli atardamarın yemek borusuna yaptığı bası nedeniyle şikayetleri olan hastalar tedavi edilmelidir. Bu hastalar detaylı değerlendirilmeli, kendileri için en uygun cerrahi teknik seçilmelidir.

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
?