Corona Virüs (COVID-19) Testi Kılavuzları

19.03.2020 08:35 | Güncelleme: 21.03.2020 02:56 | Yazar: Başak Pırıl Gökayaz
COVID-19 nedeniyle viral nazofaringeal bezlere yönelik artan küresel talep var. Pamuklu çubuğun en çok ihtiyaç duyulan yerlerde mevcut olmasını sağlamak için Halk Sağlığı Laboratuvarı verilen çubukların sayısını sınırlamaktadır. Ayrıca diğer çubuk türlerini de onaylıyoruz ve mevcut olduğunda bir güncelleme sağlayacağız. Lütfen bu sorunu çözmek için özenle çalıştığımızdan emin olun. Lütfen envanterinizi yakından takip edin ve yalnızca gerektiği zaman sipariş verin. Gerekli bilgileri makalemizin devamını okuyarak öğrenebilirsiniz.
Corona Virüs (COVID-19) Testi Kılavuzları
A

Bu belge, 2019'in sonlarında Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan bir solunum yolu hastalığı salgını ile ilişkili olan yeni corona virüs 19 hastalığı (eskiden 2019-nCoV olarak bilinen COVID-19) için test kılavuzları sunmaktadır. COVID-19 hastalığının etken maddesi SARS-CoV - 2 virüsüdür. Açık iletişim amacıyla PHO, hem virüse hem de hastalığa atıfta bulunmak için COVID-19 terimini kullanır.

Kimler test edilecek:

PHO Laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı tarafından ana hatlarıyla belirtildiği üzere, gözlem altındaki bir kişi için (PUI) veya olası COVID-19 vakasını karşılayan bireylerden COVID-19 testi için örnekleri kabul edecektir.

Vaka tanımına uymayan ancak değerlendiren klinisyen tarafından COVID-19 riski altında kabul edilen klinik prezentasyonlar da test için kabul edilecektir. PHO şu anda asemptomatik kişilerin COVID-19 için rutin olarak test edilmesini önermemektedir.

Test isteklerine ilişik zorunlu veriler:

Testleri hızlandırmak için, 10 Şubat 2020'den itibaren PHO Laboratuvarı COVID-19 testi için ön onay artık gerekli değildir, aşağıdaki zorunlu bilgilerin spesifik PHO COVID-19 Test talebine dahil edilmesi şartıyla:

Bireyin gözlem altındaki bir kişi için kriterleri karşılayıp karşılamadığı (Evet / Hayır)

Seyahat geçmişi (ülke ve tarihler)

Maruz kalma geçmişi (PUI, vaka veya muhtemel vaka ile temas (Evet/Hayır) ve herhangi bir maruziyetin ayrıntıları)

Semptom başlangıç tarihi dahil olmak üzere klinik bilgiler (örneğin ateş, öksürük, rinore, zatürre)

Numune

Hasta ortamı 

Numune toplama önerileri: 

Hastaneye kabul edilmeyen hastalar (acil serviste olanlar da dahil)

COVID-19 testi için tek bir üst solunum yolu örneği kabul edilecektir. Üst solunum yolu örnekleri, evrensel taşıma ortamında (UTM) toplanan bir nazofarenks sürüntü (NPS) veya viral boğaz sürüntüsü ile alınır. Bugüne kadar mevcut olan bilgiler, bir NPS'in COVID-19 tespiti için bir boğaz sürüntüsünden daha yüksek duyarlılığa sahip olduğunu gösterdiğinden NPS tercih edilir.

Yatılı Hasta

Yatılı hastalar için, iki farklı bölgeden en az iki örnek toplanması önerilir:

Üst solunum yolu: UTM'de toplanan hem NPS hem de viral boğaz sürüntüsü verin.

Alt solunum yolu örnekleri: mümkünse verin.

Balgam: hastanın bol balgamlı öksürüğü varsa örnek olarak alın. Balgam için kendinizi zorlamayın.

Not: 2 Mart 2020 itibariyle, solunum virüsü multipleks PCR (MRVP) artık COVID-19 testi için verilen tüm örnekler üzerinde gerçekleştirilecektir. MRVP sadece PHO Laboratuvarı'nın bu test için kabul kriterlerini karşılayan hastalar için talep üzerine yapılacaktır (örneğin hastaneye yatırılmış, salgına yakalanmış, bakımevlerindeki insanlar gibi ).

COVID-19 için seroloji mevcut değildir.

STAT test gereksinimleri:

PHO Laboratuvarı, sağlık hizmeti veren yerlerin acil durumlarda (“STAT”) hızlı hasta bakımı kararları almada yardımcı olması için testlere öncelik vermeye kararlıdır.

STAT numuneleri ‘STAT 'ibaresi olan açık bir şekilde işaretlenmiş bir pakete konulmalı ve Kanada Biyogüvenlik Standartlarına uygun olarak işlenmeli ve Tehlikeli Malların Taşımacılığı Yönetmeliklerine uygun olarak gönderilmelidir.

Ayrı olarak gönderilememesi, öncelikle nakliye gecikmeleri nedeniyle testi geciktirir ve rutin bir numune olarak işlenir.

Numune Gereksinimleri

Test Talep Edildi

COVID-19

Gerekli talep(ler)

 COVID-19 Test Talebi

Numune

Üst solunum yolu: Nazofarenks sürüntü (NPS)

Minimum Hacim

1 ml evrensel taşıma ortamında  (UTM) nazofarenks sürüntü

Toplama Seti

Virüs solunum Kiti sipariş # 390082

Test Talep Edildi

COVID-19

Gerekli talep(ler)

 COVID-19 Test Talebi

Numune

Viral boğaz sürüntü (aşağıdaki talep ve toplama notlarına bakın)

Minimum Hacim

1 ml evrensel taşıma ortamında (UTM) sürüntü

Toplama Seti

Virüs Kültürü Kiti sipariş #390081

Test Talep Edildi

COVID-19

Gerekli talep(ler)

 COVID-19 Test Talebi

Numune

Alt solunum yolu (mümkünse): balgam, BAL, bronş yıkama, plevral sıvı, akciğer dokusu (aşağıdaki talep ve toplama notlarına bakın)

Minimum Hacim

1.0 ml

Toplama Seti

Tüberküloz Kiti siparişi#:  390042

Talep ve Toplama Notları

Solunum Yolu Örnekleri:

Hastaneye kabul edilmeyen hastalar (acil serviste olanlar da dahil)

COVID-19 testi için tek bir üst solunum yolu örneği kabul edilecektir. Üst solunum yolu örnekleri, evrensel taşıma ortamında (UTM) toplanan bir nazofarenks sürüntü (NPS) veya viral boğaz sürüntüsü ile alınır. Bugüne kadar mevcut olan bilgiler, bir NPS'in COVID-19 tespiti için boğaz sürüntüsünden daha yüksek duyarlılığa sahip olduğunu gösterdiğinden NPS tercih edilir.

Yatılı Hasta

Yatılı hastalar için, iki farklı bölgeden en az iki örnek toplanması önerilir:

Üst solunum yolu: UTM'de toplanan NPS ve viral boğaz sürüntüsü verin.

Alt solunum yolu örnekleri: mümkünse verin.

Balgam: hastanın bol balgamlı öksürüğü varsa örnek olarak alın. Balgam için kendinizi zorlamayın.

COVID-19 Test talebinin tüm alanlarını tamamlayın.

Bireyin gözlem altındaki bir kişi için kriterleri karşılayıp karşılamadığı (Evet / Hayır)

Seyahat geçmişi (ülke ve tarihler)

Maruz kalma geçmişi (PUI, vaka veya muhtemel vaka ile temas (Evet/Hayır) ve herhangi bir maruziyetin ayrıntıları)

Semptom başlangıç tarihi dahil olmak üzere klinik bilgiler (örneğin ateş, öksürük, rinore, zatürre)

Numune

Hasta ortamı 

Taşımadan Önce Hazırlık

Örneği biyolojik tehlike torbasına yerleştirin ve kapatın. Numuneler toplandıktan sonra 2-8°C'de saklanmalı ve buz paketleri üzerinde PHO laboratuvarına gönderilmelidir. Numunenin test laboratuvarına taşınması 72 saatten fazla gecikirse, numuneler -80°C'de dondurulmalı ve kuru buzla gönderilmelidir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönetmeliği'ne uygun olarak birincil klinik örnekleri yerel PHO Laboratuvarı'na paketleyin ve gönderin.

Özel Talimatlar

Solunum örnekleri için virüs - Solunum Kiti Talimat Sayfasındaki- talimatları izleyin.

Balgam, BAL, plevral sıvı ve akciğer dokusu için bkz. Tüberküloz Kiti N-0042.

Viral boğaz sürüntü için virüs Kültürü Kiti n0081 kullanın

Test Sıklığı ve Süresi (TAT)

COVID-19 testi gerektiğinde Toronto'daki PHO Laboratuvarında yapılır. NOT: Tespit süresi coğrafi konuma ve Toronto'daki PHO Laboratuvarına yakınlığına göre değişecektir.

COVID-19'un laboratuvar onayı PHO laboratuvarında gerçekleşir. Gerektiğinde Winnipeg'deki Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda (NML) ek testler yapılır.

PHO Laboratuvarı'nda mevcut COVID-19 testinin, testin başladığı andan itibaren tamamlanması 24 saatten az sürer.

Rapor

PHO Laboratuvarından yapılan COVID-19 testinin nihai sonuçları, talep üzerine belirtildiği gibi sipariş veren sağlık merkezine bildirilmektedir.

Halk sağlığı açısından önem taşıyan bir hastalık olarak, tüm olumlu sonuçlar yerel halk sağlığı birimine rapor edilecektir. Geçici bir önlem olarak, tüm olumsuz sonuçları yerel halk sağlığı birimine de bildireceğiz.
 

Test Yöntemleri

COVID-19 testi, PHO Laboratuvarı ve NML tarafından onaylanan protokoller kullanılarak eş zamanlı PCR ile yapılır. Hedefler arasında RdRp (RNA'ya bağımlı RNA polimeraz) geni ve E  geni bulunur.

Tek bir eş zamanlı PCR hedefi tespit edilen veya belirsiz herhangi bir hedefe sahip örnekler, COVID-19 virüsü RdRp geni için PCR ve Sanger sıralaması ile test edilecektir.

PHO laboratuvarında COVID-19'un laboratuvar onayı aşağıdakilerden oluşur:

Eş zamanlı PCR ile iki genomik hedefin tespiti

VEYA

Tek bir hedefin veya bir veya her iki hedefin tespiti belirsizdir ve sıralama yoluyla COVID-19 virüsünün saptanmasıdır.  

PHO laboratuvar testi sonuçsuz olarak kabul edilir:

Tek bir hedef eş zamanlı PCR tarafından tespit edilirse

VEYA

Hedeflerden biri veya her ikisi de eş zamanlı PCR ile belirsizse

VE

COVID-19 sıralama ile tespit edilmez.

Gerekirse örnekler daha fazla test edilmek üzere NML'ye gönderilecektir.

PHO Laboratuvarı bu protokolü COVID-19 virüs tespiti için özel olarak uyarladı.

COVID-19 için seroloji şu anda mevcut değildir.

Algoritma

COVID-19 için PHO test algoritması (07 Şubat 2020 itibariyle)

COVID-19 için test

COVID-19 testi, PHO Laboratuvarı ve NML tarafından onaylanan protokoller kullanılarak eş zamanlı PCR ile yapılır. Hedefler arasında RdRp (RNA'ya bağımlı RNA polimeraz) geni ve E  geni bulunur.

Laboratuvar onayı için iki genomik hedefin eş zamanlı PCR ile saptanması yeterlidir.

Tek bir gerçek zamanlı PCR hedefi tespit edilen veya herhangi bir hedef belirsiz olan örneklere, onay için COVID-19 virüsü RdRp geninin PCR ve Sanger sıralaması uygulanır.

Numuneler, gerekirse daha fazla test için Winnipeg'deki Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na (Nml), gönderilecektir.

diğer solunum yolu virüsleri için test:

Eğer hastalar bu test için PHO Laboratuvarının kabul kriterlerini karşılarsa (örn. hastanede yatan, salgına yakalanmış ya da bakımevindeki insanlar) multipleks solunum virüsü PCR (MRVP) ile diğer solunum virüslerini test etmek için sipariş edilebilir. COVID-19 ile çapraz reaksiyon, kurum içi laboratuvar verilerine ve mevcut dizi verilerine dayanarak gerçekleşmez. 

Hastalar bu test için kriterleri karşılıyorsa, kuş gribi testi sipariş edilebilir.

Not: Diğer solunum yolu virüsleri ve kuş gribi testleri, gerekirse laboratuvar talebi üzerine sipariş edilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken ek testler:

Toplumsal kökenli pnömoninin bakteriyel nedenleri için test:

Pnömoni/parankimal akciğer tutulumu olan hastalar da toplum kökenli pnömoninin (CAP) bakteriyel nedenleri açısından test edilmelidir. PHO laboratuvarında önerilen testler şunları içerir:

Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae dubleks PCR:

COVID-19 testi için gönderilen aynı NP veya boğaz sürüntüsünden sipariş edilmelidir.

Lejyonella testi:

Lejyonella PCR: COVID-19 testi için gönderilen aynı alt solunum yolu örneklerinde sipariş edilebilir (örn. balgam, BAL, bronş yıkama, aspiratlar, akciğer dokusu).

Lejyonella üriner antijen testi (minimum idrar hacmi 2 ml).

Gözlem altındaki bir kişi kötüleşiyorsa veya iyileşmiyorsa, önceki testler başka bir patojen için pozitif olsa bile, test tekrarlanmalıdır.

Kaynak: https://www.publichealthontario.ca/en/laboratory-services/test-information-index/wuhan-novel-coronavirus

Bu Makale Dr. Cem Argun tarafından gözden geçirilmiştir

YORUM YAP

Yorum yapilmeniz için üye girişi yapmalısınız. Giriş yapmak için tıklayınız...
Diyetisyen Erinç Atay,York Test İle İlgili Sorularınızı Cevaplandırıyor
York Test Türkiye diyetisyeni Erinç Atay'a York Test ile ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz
RBC ( eritrosit) Testi
RBC testi İngilizce 3 kelimenin kısaltılmasıyla adlandırılmıştır
Balgam Tahlilleri Ve Balgamdan Yapılan Testler
Balgam tahlili ve testleri  önemli bakteriyolojik tahlillerden biridir
Albumin Testi Nasıl Ve Ne Zaman İstenir?
Karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için karaciğer panelinin bir bölümü olarak albümin testiyle birlikte böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kreatinin ve BUN (Kan Ure Azotu) ve kişinin beslenme…
Anti-Mullerian Hormonu (AMH) ve Anti-Mullerian Testi
Anti-Mullerian Hormon erkeklerde testisin Sertoli hücreleri tarafından, kadınlarda ise over granulosa hücreleri tarafından üretilmektedir
Monosit Nedir? Monosit yüzdesi ne zaman artar?
Monosit bir lökosit türüdür
Dr. Cem Argun
tahlil.com
tahlil.com