EMG (Elektromiyografi) Nedir?

18.03.2016 01:55 | Güncelleme: 11.02.2021 11:09 | Yazar: Biyolog Nesibe Şanaldı Alpoğlu
Dışarıdan gelen tehditleri doğru algılamak, hızlı değerlendirip, hızlı cevap vermek, vücudu dış etkilerden korumanın en etkin yoludur.
EMG (Elektromiyografi) Nedir?
A

Sinirler vücutta çok büyük işleri yürüten mekanizmalardır. Dışarıdan gelen tehditleri doğru algılamak, hızlı değerlendirip, hızlı cevap vermek, vücudu dış etkilerden korumanın en etkin yoludur. Örneğin ocak üzerinde yemek pişiyor ve gözleriniz bunu görüyor, kulağınızla sesini duyuyorsunuz. Sinirler hemen bu bilgiyi beyine iletiyor. Beyin, öncelikle bu durumu değerlendiriyor. Kaynayan bir madde olduğuna göre sıcaktır dokunma diyor ve elinize dokunma emrini veriyor. Haliyle siz, el temasından kaçınırken kendinizi buluyorsunuz. Aynı şekilde beyin reflekslerini de çalıştıran, sinirlerdir. Bu sayede siz yanma, batma gibi durumlarda vücudunuzu geri çekiyorsunuz.

EMG Ne İşe Yarar?

Dış dünyadan uyarıların algılanması, elektriksel bir akımla gerçekleşir. Yani duyu organları, aldıkları haberleri, bir kimyasal boyuta taşır. Bu kimyasallar, bir elektrik akımı misali; sinir hücreleri olarak adlandırılan nöronlarla iletilerek beyne ulaşır. Beyin de yine cevabı, bir elektrik akımı ile reflektör organa iletir. Bu sebeple EMG cihazının amacı, vücudun bu elektrik iletimini doğru yapıp yapmadığı Ve yapılan elektriksel titreşimlere kasların yeteri tepkiyi verip vermediğini değerlendirmektir. 

Dış dünyadan gelen sinirsel uyarıların vücut tarafından doğru bir şekilde alınıp alınmadığını, gerekli yerlere iletilip iletilmediğini inceleyen yöntemdir. Reflekslerin yeteri kadar çalışıp çalışmadığını düzenlemede, kas problemlerini tespit etmede kullanılan bir yöntemdir. 

Hangi Şikayetlerde EMG İstenir?

EMG işlemi, fiziksel muayenenin ardından, ihtiyaç duyulan hasta için tavsiye edilir. Rutin bir test değildir.

Vücutta görülen kas uyuşukluğunda, hissizlik, diyabette ve sinir kayıplarında bu yöntem uygulanır. Tanı amaçlıdır. Sonrasında ihtiyaç dahilinde doktorunuz tedavi uygulayabilir. Hatta gerek duyarsa testin tekrarını dahi isteyebilir. 

EMG testinin herhangi bir riski yoktur. Ancak hastanın ihtiyaçları doğrultusunda yaşına ve fiziksel aktivitesine bakılır. En etkin ve doğru kararı ilgili doktor verecektir. Nikotin Testi Nedir? Kanda Nikotin Testi Yapılır mı?
Sigara içenlerde nikotin araştırılması sıkça merak edilen bir konudur.Özellikle genç yaşta sigara içenler sigara içip içmediklerinin yapılacak testlerde…
ANCA Testi Nedir?
ANCA testi bazı bağışıklık sistemi hastalıklarının tanısı için yapılır. Otoimmün hastalıkların tanısında kullanılan bir otoantikor testidir. ELİSA ve IFA yöntemleri en sık kullanılan…
Beta HCG Yüksekliği Nedir? Beta HCG Yükselmesi Nasıl Yorumlanmalıdır?
Gebelik şüphesinde doktorların ilk istediği test kanda Beta HCG testidir. Anne adayları gebe olup olmadıkları konusunda kan testinde Beta HCG testinin yükselmesinin nasıl yorumlanacağını merak…
RF Testi Yüksekliği Hangi Durumlarda Görülür?
RF genel olarak romatizmal hastalıkların varlığını araştırmak için uygulanan bir kan tahlilidir.
Yüksek Tansiyon Hastalarında Yapılan Tahliller
Yüksek tansiyonu (Hipertansiyonu)  olan hastalardan doktorlar çeşitli tahliller isterler.Tahlillere göre  yüksek tansiyonun sebepleri ortaya koyulabilir.
Gut Hastalığı ve Tanısında Kullanılan Ürik Asit Testi Nedir?
  Gut Hastalığı bazı eklemlerde ağrı, duyarlılık, kızarıklık, şişlik ve ısı artışı ile ani olarak gelişen, şiddetli ataklarla seyreden bir hastalıktır. Ürik asit testi, gut hastalığı tanı ve…
Kolon Transit Marker Ne İçin Kullanılır?
Kolon Transit Marker kabızlığın organik bir sebeple olmadığı anlaşılan hastalara uygulanan bir tahlil yöntemidir.
Transaminazlar Hangi Durumlarda Artar?
Transaminazlar; karaciğer hücrelerinde bulunan, karaciğer hasarında dışa sızan enzimlerdir. Bu grupta yer alan enzimler özellikle karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde sıklıkla kullanılan…
Direkt ve İndirekt Bilirubin Nedir?
Dolaşıma katılan kan hücrelerinin 120 günlük ömürleri vardır.Bu hücrelerin parçalanması sonrası ise bilirübin maddesi açığa çıkar.
Epilepsi Tedavisinde Wada Testi Nedir?
Wada testi, ilaçla tedavide tam başarı sağlanamayan sara (epilepsi ) hastalarında epilepsi tedavisinde cerrahi seçenekler düşünüldüğünde değerlendirme amaçlı…
Akciğer Kanseri ve KOAH Hastalığı Erken Tanısında Yeni Yöntem
Her hastalıkta olduğu gibi; akciğer kanseri ve KOAH'ta da erken teşhis çok önemlidir.Akciğer kanseri ve KOAH Hastalığı erken tanısında kullanılan yeni yöntemler de geliştirilmektedir.
Vardiyalı Çalışma Kanser Riskini Artırıyor
Kanser ve uyku düzeni bozukluğu arasında bir ilişki olup olmadığı sıklıkla merak edilen bir konudur. Özellikle gece ve vardiyalı çalışan işçilerin kanser yönünden riskli…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com