Hepatit B Test ve Tahlilleri Nasıl Yorumlanır?

20.04.2018 10:11 | Güncelleme: 13.05.2020 04:40
Hepaptit B hastalığı akut veya kronik olarak gözlemlenebilir. Yapılan kan tahlil sonuçlarına göre doktorlar hastalığın seyri ve takibi yönünden bilgi sahibi olur. Hepatit B test ve tahlillerinin nasıl yorumlanacağına dari aşağıda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Hepatit B Test ve Tahlilleri Nasıl Yorumlanır?
A

Hepaptit B hastalığı akut veya kronik olarak gözlemlene bilir.
Tehlikeli bir karaciğer hastalığıdır.
Kişinin hastalığa yakalanmadan aşı yaptırması uygundur.
Hepatit B hastalığının seyri HBsAG, Anti- HBc, Anti-HBs verileri ile değerlendirilir.


Yapılan Test    SONUÇ             YORUM

HBsAG            negatif

Anti-HBc         negatif             Hepatit B geçirmemiş. Hepatit bağışıklığı yok

Anti-HBs         negatif                  

 

HBsAG            negatif

Anti-HBc         pozitif               Hepatit B geçirmiş. Doğal olarak bağışık

Anti-HBs         pozitif

 

HBsAG           negatif

Anti-HBc         negatif              Hepatit B aşısı sayesinde bağışıklık var 

Anti-HBs         pozitif

 

HBsAG           pozitif

Anti-HBc         pozitif              Akut hepatit B enfeksiyonlu 

Anti-HBs         pozitif

 

 

HBsAG           pozitif

Anti-HBc         pozitif              Kronik hepatit B enfeksiyonlu 

Anti-HBs         negatif

 

HBsAG           negatif             İyileşen, akut enfeksiyon

Anti-HBc         pozitif             HBc değeri yanlış pozitif olabilir, tahlil tekrar edilmelidir

Anti-HBs         negatif            Kronik enfeksiyon göstergesi olabilir.

Alzheimer Riski Yapılan Testlerle Belirlenebiliyor
Günümüzün en büyük sorunlarından birisi unutkanlık.Alzheimer hastalığı da unutkanlık yapabilen hastalıklardan biri. Alzheimer riski yapılan testlerle belirlenebiliyor.
Spot İdrarda Kreatinin Ölçümü Testi Hakkında Bilgiler
Spot idrarda kreatinin ölçümü karın travması sonrasında oluşabilen mesane yırtıklarının ayırıcı tanısında, ileri dönem böbrek yetmezlikli hastaların ayrımında faydalıdır.
Anjiyografi (Anjiyo)Nedir? Ne İçin Kullanılır?
Anjiyografi; tıbbi bir görüntüleme yöntemidir. Genel olarak damarların görüntülenmesi için kullanılır.En sık kardiyoloji, girişimsel radyoloji ve kalp damar cerrahisi…
Şüpheli İlişki Sonrası HIV Testi Yeterli mi?
Şüpheli bir cinsel ilişki sonrası endişeye kapılan erkek ziyaretçilerimiz HIV testi yaptırıyorlar.
Böbrek Hastalıklarında GFR (Glomerüler Filtrasyon Hızı) Testi Nedir?
GFR;  Glomerüler Filtrasyon hızı anlamına gelmektedir. Böbrek fonksiyonlarını ölçmede kullanılmaktadır.
Hemoglobin Elektroforezi Nedir?
Hemoglobin Elektrofezi kan hücrelerindeki hemoglobin türlerini ve sayılarını ölçen bir çeşit kan testidir. Bu ölçüm sonucunda kan bozukluğuna sahip olup olmadığınızı…
Bombay Fenotipi ve Bombay Kan Grubu Nedir?
Son dönemlerde ortaya çıkan kan grubundan haberiniz var mı? Kolay kolay ayırt edilemediği için Bombay adlı kan grubunu henüz duymamış olmanız çok mümkün. Bu yüzden…
Hematoloji Testleri Nelerdir? Hematoloji Testlerinin Yorumu
Hematoloji testleri doktorlarca en sık istenen tahlillerdir.Başlıca kematoloji testleri ise tam kan sayımı (hemogram), sedimentasyon ve koagulasyon testleridir.Hematoloji testlerinin nasıl yorumlandığı…
Anti-Mullerian Hormonu (AMH) ve Anti-Mullerian Testi
Anti-Mullerian Hormon erkeklerde testisin Sertoli hücreleri tarafından, kadınlarda ise over granulosa hücreleri tarafından üretilmektedir.
Kanser Tanısı ve Takibinde Kullanılan Tahliller
Kanser tanısı ve takibinde kullanılan tahliller hastanın cinsiyeti,yaşı ve kanserin türüne göre farklılıklar gösterir.
YORK Testi'nin Yeni Bir Avantajı: İnflamasyon (Yangı) Kontrolü
İnflamasyon (yangı) günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biridir ve tıbbın hemen her branşını yakından ilgilendirmektedir.
LDH Yüksekliği Hangi Durumlarda Görülür?
LDH tahlili özellikle kalp ve karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde sık olarak istenen bir biyokimyasal kan tahlilidir.
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com