Guatr ve Tiroid Nodülü Nedir? Tedavi Gerekli midir?

Yayın Tarihi : 2016/01/11 12:04 • Güncelleme Tarihi : 2016/01/11 12:04 •
Tiroid beziboynumuzun ön tarafında nefes borumuzun hemen önünde yer alan şekil olarakkelebeğe benzeyen bir salgı bezidir
Guatr ve Tiroid Nodülü Nedir? Tedavi Gerekli midir?

Tiroid beziboynumuzun ön tarafında nefes borumuzun hemen önünde yer alan şekil olarakkelebeğe benzeyen bir salgı bezidir.

Tiroid bezi T3 ve T4olarak adlandırılan ve vücudumuz için oldukça önemli olan tiroid hormonlarınısalgılar. Tiroid hormonunun en önemli görevi vücudumuzun metabolizmasınıdüzenlemektir. Başka bir deyişle vücudumuzun herhangi bir bölümünde yapılanişin hızını düzenler.

Guatr  tiroid bezinin büyümesidir.  Bu büyüme homojen olduğunda “DiffüzGuatr”  olarak adlandırılır. Büyümenin  homojen olmayıp tiroid bezinin içinde yumrularoluşturacak şekilde olmasına “Nodüller Guatr” diyoruz.  Tiroid bezindeki nodül dediğimiz bu yumrularkatı  (solid nodül) veya içi sıvı dolu(kistik) olabilir.

Guatr ile birliktetiroid bezi fazla hormon salgılayabilir (hipertiroidi veya zehirli guatr) ,normal düzeyde hormon salgılayabilir (ötiroidi) ya da yetersiz hormon(hipotiroidi) salgılayabilir.

Nasıl Tanı Konulur?

Guatr ve tiroid nodülleri toplumda oldukça yaygıngörülmesine karşın çoğunlukla  belirtivermezler. Tanı genellikle doktor tarafından başka bir nedenle yapılan fizikmuayene ve ultrasonografi veya check-up sırasında konulur.

Muayene ile saptanabilen tiroid nodule oranı % 5-10arasındadır.. 1 cm ve üzerindeki nodüller muayene ile doctor tarafındansaptanabilirken, tiroid nodülleri genellikle 1.5 cm boyutuna ulaştığındakişinin kendisi tarafından fark edilmektedir. Günümüzdeki modern görüntülemeyöntemleriyle tesadüfen tespit edilen tiroid nodülleri sıklığı ise özellikle 50 yaş ve üzerinde % 50'lereulaşmaktadır. Tiroid nodüllerinin yaklaşık % 5'ini kanserli nodüller oluştururbununla beraber nodüllerin yaklaşık % 95'i iyi huyludur ve belirti vermezler.Bu nedenle tüm nodüller kanserli nodülün diğer nodüllerden ayırt edilmesi içinmutlaka değerlendirilmelidir.

Tiroid bezi veya tiroid nodulü belirli bir boyutun üzerineçıkınca boyunda şişlik ve ele gelen lezyon şeklinde kendini gösterir. Lezyonileri derecede büyüyünce hastada bazı belirti ve şikayetlere yolaaçabilir.  Bunlar:

·        Yutma güçlüğü veya yutkunurken takılmahissi

·        Ses değişiklikleri, seste çatallaşma,kalınlaşma

·        Boyunda baskı hissi, nefes darlığışeklinde sıralanabilir.

Bu şikayetlerle doktora başvuran hastaya önceayrıntılı fizik muayene yapılır. Ardından yapılacak tiroid ultrasonografisi ilebezin yapısı, boyutu, nodül olup olmadığı, varsa nodüllerin boyutu venodüllerin  yapısı (kistik ve solid nodülayrımı) hakkında bilgi edinilir.

Ardından yapılacak kan testi ile tiroid bezininfonksiyonu hakkında bilgi edinilir. Bu amaçla tiroid homonlarının düzeyi (sT3,sT4 ve TSH) incelenir. Düşük sT3 ve sT4 düzleri ve yüksek TSH düzeyihipotiroidiyi yani tiroid bezinin az açlıştığını, yüksek T3 ve T4  vedüşük TSH düzeyleri ise hipertiroidiyi yani tiroid bezinin fazla çalıştığını (zehirli guatr) gösterir.

Doktorunuz saptanan nodüllerin histopatolojik analiziiçin iğne biyopsisi yapılmasını isteyebilir. Bu işlem iyi huylu ve kanserlinodüllerin ayrımı için en duyarlı yöntemdir. Tüm tiroid iğne biyopsilerininyaklaşık %65’i benign (iyi huylu), %20’si şüpheli, %5’I malign (kötü huylu) ve%5-10’utanı koymak için yeterli değil şeklinde rapor edilir.

Nasıltedavi edilir?

Guatr ve tiroid nodülleri her zaman tedavigerektirmezler. Aşağıdaki hallerde ise hastaya cerrahi tedavi gereklidir:

·        Yapılan ince iğne biyopsi sonucundakanser veya kanser şüphesi varsa,

·        Tiroid bezi fazla hormone salgılıyoryani hastada zehirli guatr varsa

·        Hastada guatr veya nodüllere aityukarıda saydığımız bazı belirtileri varsa.

 

 

 

Bu konuya dair bir sorunuz varsa siz de uzmanlarımıza 7/24 Soru sorabilirsiniz.Soru sormak için tıklayın.Yorumlar

Yorum
?