Hematoloji Testleri Nelerdir? Hematoloji Testlerinin Yorumu

16.07.2018 11:00 | Güncelleme: 09.05.2020 05:23 | Yazar: Dr. Cem Argun
Hematoloji testleri doktorlarca en sık istenen tahlillerdir.Başlıca kematoloji testleri ise tam kan sayımı (hemogram), sedimentasyon ve koagulasyon testleridir.Hematoloji testlerinin nasıl yorumlandığı ve neler olduğuna dair aşağıdaki yazımızda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Hematoloji Testleri Nelerdir? Hematoloji Testlerinin Yorumu
A

Hematoloji Testleri Nelerdir?

Hematoloji testlerinin başlıcaları Hemogram, Sedimentasyon ve Koagulasyon testleridir.
Hematoloji Testleri; tam kam sayımı (Hemogram), sedimentasyon ve koagulasyon testleri olmak üzere 3 ana başlıkta incelenir.

Bu testleri sırasıyla genel olarak değerlendirip yorumlayalım istedik:

Hemogram (Kan Sayımı)

Bu testte  farklı parametreler çalışılmaktadır. Bu test sonucu incelendiğinde tahlil raporunda birbirinden farklı birçok parametrenin bulunması hemogram tahlilini inceleyen hastaların kafalarını karıştırmaktadır.

Aşağıda bu testte çalışılan bazı önemli parametrelerin açıklamalarını bulabilirsiniz.

Ortalama Eritrosit Hacmi (OEH)(MCV:) 

MCV testiklinik ve  tanısal yararı en fazla olan eritrosit indeksidir.

Ortalama Eritrosit Hemoglobini (OEHB) (MCH):

MCV testi ise genelde OEH (MCV) ile paralellik gösterir ve klinik yararı kısıtlıdır.

Ortalama Eritrosit Hemoglobin Yoğunluğu (OEHY) (MCHC):

MCHC testi, demir eksikliği anemisinde diğer mikrositer anemilere göre daha sık olarak düşük bulunmaktadır. Fakat bu değişiklik geç dönemlerde ortaya çıkar. Artmış MCHC sıklıkla herediter sferositoz adı verilen kan hastalığında gözlenir.

Kırmızı Küre Dağılım Genişliği (KKDG) (RDW):

RDW sık merak edilen bir hemogram parametresidir. RDW aslında Kırmızı Küre hacim dağılımının varyasyon katsayısıdır. Her cihazın farklı üst sınır değerleri olmasına rağmen % 14’ün üzerinde olması patolojik yani hastalık yapıcı olarak kabul edilmektedir. Bu parametrenin artışının, besinsel eksikliklere bağlı gelişen anemilerde ve özellikle de demir eksikliği anemisinde ilk bulgu olduğuna dair bilimsel yayınlar vardır.
Kırmızı Küre Dağılım Genişliği (KKDG) (RDW) ayrıca Talasemi taşıyıcılığı ile demir eksikliği anemisi ayırıcı tanısında kullanılmaktadır.(Talasemi taşıyıcılığında normal, demir eksikliği anemisinde ise artmıştır )

Retikülosit Sayımı:

Retikülosit sayımı ise farklı bir parametre olup farklı kullanım ve tanı alanları vardır.Aşağıda retikülosit sayımının kullanım alanı ve sonuçlarının değerlendirilmesine dair hazırladığımız tabloyu inceleyebilirsiniz.

Retikülosit Sayımının yüksek,normal veya yüksek olduğu durumlar

Hastalığın Adı  Retikülosit Sayısı 
Aplastik Anemi Düşük 
Aplastik Kriz Düşük/Normal 
Kronik Hastalık Düşük/Normal 
Demir Eksikliği  Düşük/Normal 
Talasemi Normal/Yüksek 
Hemolitik Anemi Yüksek

Trombositlerin Sayımı: 

İmmunolojik (İTP, infeksiyon, SLE, ilaçlar) ve İmmunolojik olmayan (DIC, HÜS, TTP, yapay kalp kapağı, infeksiyonlar) nedenlerle artmış yıkıma bağlı ve Konjenital ve Edinsel (Aplastik anemi, ilaçlar, toksik maddeler, infeksiyonlar, radyasyon, lösemi) nedenlerle azalmış yapıma bağlı trombosit sayısında azalma (Trombositopeni) görülebilir.

Hemogram Testi (Tahlili) Normal Değerleri

HEMOGRAM   SONUÇ REFERANS ARALIĞI 
WBC 10.06 3.0 - 12.0
NE 76.8 35 - 80
RBC 3.8 3,2 - 6
RBC 11 10 - 18
HCT 33,6 30 - 55
MCHC 32.9 30 - 36
MCH 29.3 25 - 33
MCV 89.1 78 - 105
LYM 12.8 15 - 50
RDW 14.5 9 - 18
PLT 203 150 - 500
MPV 9.5 0 - 15

Sedimentasyon Testi:

Sedimentasyon yüksekliği anlamlıdır. Hematolojik Malignitelerde tanı/tedavi/prognoz Sistemik infeksiyonları (Öz. Tbc) Otoimmun hastalıklarda hastalık aktivitesini takip etmek için kullanılır

Koagülasyon Testleri

Pıhtılaşma sisteminin çalışmasını göstermektedirler.Bu testler zaman belirten testler olduğu için uzadıkları durumlarda yüksek değerde,kısaldıkları durumlarda ise düşük değerlerde çıkarlar.
Burada en çok kullanılan koagulasyon testleri olan APTT,PT ve TT testlerinin hangi durumlarda düşük hangi durumlarda yüksek çıktığına dair bilgiler verilmiştir.

PT ( Protrombin zamanı ):

 Pıhtılaşma Faktörü VII eksikliği, Oral antikoagülan kullanımı, Erken dönem karaciğer fonksiyon bozukluğu , K vitamini eksikliğinin erken döneminde PT ( Protrombin zamanı) uzar.

APTT:(Aktive Partial Thromboplastin Time)

APTT Testini Uzaltan Durumlar: Hemofili A VonWillebrand hastalığı, FXII, XI, IX, diğer kontakt faktörlerin eksikliği, Karaciğer Hastalıkları Standard Heparin tedavisinde, DIC adı da verilen ve hayatı tehdit edecek kadar ciddi bir hastalık olan Yaygın Damar içi pıhtılaşma vakalarında da APTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı) uzar.

APTT Testini Kısaltan Durumlar (APTT Düşüklüğü):

 • Gebelik 
 • Stres
 • Egzersiz
 • Cerrahi girişimler
 • Protrombotik olaylar
 • Yeni derin ven trombozu
 • Steroid ve östrojen tedavisi 
PT ve APTT Testlerinin Birlikte Uzadığı Durumlar (APTT Yüksekliği):

Fibrinojen, FII, V, X eksikliğinde, Ağır K vitamini eksikliği, Karaciğer hastalığı, Masif transfüzyon, Aşırı heparinizasyon, Aşırı warfarinizasyonda PT, aPTT birlikte uzar.
PT ve aPTT değeri, genellikle faktör düzeyleri % 40’ın altında olmadıkça uzamaz.

Trombin Zamanını Uzatan Durumlar (Trombin Yüksekliği)
 1. Düşük fibrinojen düzeyi
 2. Disfibrinojenemi
PT, aPTT, TT (Trombin Zamanını) Aynı Anda Uzatan Durumlar:  
 • Yaygın Damar içi pıhtılaşma (genellikle trombositopeni ile birliktedir) Aşırı heparinizasyon Ağır hipo- veya afibrinojenemi
 • FVII eksikliğinde sadece PT,
 • FVIII, IX, XI eksikliği ve vonWillebrand hastalığı’nda sadece aPTT (vWH’nın bazı tiplerinde kanama zamanı da uzar),
 • Fibrinojen, FII, V ve X eksikliğinde ise hem PT, hem de aPTT uzar.
 • aPTT’yi uzatan FXII, prekallikrein, HMWK eks.de kanama semptomu olmaz.

YORUMLAR

Kk | 28.08.2018 06:47

Merhabalar çölyak hastalığı için 4 tüp kan testi verdim 3 ü Internet üzerinden açıklandı. Yorumlayabilir misiniz?nHEMATOLOJİn Sonuç. Ref aralığınNE# 5.09 1.5 - 5nBİYOKİMYAnGLUKOZ 108. 74-106 nGLOBULİN 27. 29-31nnKoagülasyonnPT S 15. 11- 14

Tahlil.Com | 28.08.2018 11:35

Açlık kan şekeri yani glukoz değerinizdeki hafif yükseklik diyabet hastalığı yönünden risk altında olabileceğinizi gösteriyor.
Bir endokrinoloji doktoruna başvurmanız en doğru yaklaşım olacak.
Doktorunuz gerek görürse ilave testler de isteyecektir.Bazı durumlarda aç karına verilmeyen kan tahlillerinde bu tür yükseklikler görülmektedir.Tahlilinizi aç karına verdiğinizden emin değilseniz tahlilinizi tekrar ettirebilirsiniz.
Bu tahliller ayrıca çölyak hastalığı tanısında belirleyici tahliller olarak değerlendirilemez.

eymen | 10.08.2018 01:02

wBC pıhtılı numune 10^3/uL 4.10-11.0nRBC pıhtılı numune 10^6/ul 4.0-6.2nHGB pihtili numune g/dL 11-18nHCT pihtili numune % 35-55nMCV pihtili numune fL 80-100nMCH pihtili numune pg 26-34nMCHC pihtili numune g/dl 31-35nRDWpihtili numune % 10-16nPLT pihtili numune 10^3/uL 150-400nPCT PIHTILI NUMUNE g/L 0.2-0.5nMPV pihtili numune fL 6-10nPDW PIHTILI NUMUNE% 8-18nLYMPH% PIHTILI NUMUNE %25-50nMON% PIHTILI NUMUNE% 2-10nNEU% PIHTILI NUMUNE % 50-80nEOS%PIHTILI NUMUNE%0-5nBAS%PIHTILI NUMUNE %0-2nLYMPH# PIHTILI NUMUNE 10^3/UL 1.0-5.0nMON#PIHTILI NUMUNR 10^3/UL 01-1.0nNE# PIHTILI NUMUNE 10^3/UL 2.0-8.0nEOS# PIHTILI NUMUNEnBAS#PIHTILI NUMENEnHEMATOLOJInLUTFEN YARDIMCI OLUN 2 yasındaki oğlumun kan sonuclari

Tahlil.Com | 10.08.2018 11:11
Numune pıhtılı olmuş bu durumda testin tekrarı uygun olacaktır
eymen | 10.08.2018 12:45

WBC pıhtılı numune 10^3/uL. 4.10 -11.0nRBC pıhtılı numune 10^6/uL 4.0-6.2nHGB

Tahlil.Com | 10.08.2018 06:42
Pıhtılı numunelerin doktorunuz da gerek görürse tekrar kan alınarak yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir.
| 22.06.2018 07:54

[...] bir sorun gözükmüyor.Hemogram testi hakkında daha detaylı bigi almak isterseniz Hematoloji Testleri bölümümüzü ziyaret [...]

Tahlil.Com | 01.10.2012 12:06
MCV 75.6 fL L 80-97 MCH 23.8 pg L 27-34 MCHC 31.5 g/dL L 31,8-36 HGB 11,2 g/dL L 12,2 - 18,1 HCT 35.4 % L 36,1 - 53,7 RDW-CV 18.9 % H 11,5 - 16,5 CRP 0.68 mg/dL H 0 - 0.5 Vitamin B12 148 pg/mL L 187 - 883 Ferritin 3.55 ng/mL L 5 - 204 doktor bey sonuçları Öğrenmek istiyorum.
mathilda | 03.11.2014 03:38

merhaba
hemogram testimde
hgb-13,1
plt-390
mpv-7,1
neu-47,6
lym-3,8

Tahlil.Com | 03.11.2014 05:17

Tahlil.com'a sorduğunuz test sonuçları  tam kan sayımı olarak de bilinen hemogram testi parametrelerden sadece bir kaçı.Ancak sadece bu değerler tek başına fazla bir fikir vermez.
Hemogram yani kan sayımı testinin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için kan sayımı sonucundaki tüm parametrelerin birlikte değerlendirilmesi gerekir,
Kan sayımı sonrası diğer kan sayım parametrelerinde belirgin bir sorun yoksa, tahlilinizde kayda değer bir problem olmadığını söyleyebiliriz.

Hemogram ( Kan sayımı) tahlilindeki tüm parametreler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, bu konuda sorulmuş benzer soruları ve Tahlil.com uzmanları tarafından verilen cevapları okumak için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.

Kan sayımı( hemogram) tahlilinde yer alan parametrelerdeki kısaltma ve değerler ne anlama geliyor?ilk.hayal.asli | 31.07.2014 06:09

Endrokronoliji bölümü doktorum doktorumun istediği tahlil sonuçları ;
WBC    10.8    x 10^3/uL    4.60-10.2    
NEU    7.37    x 10^3/uL    2.00-6.90    
NEU%    68.3    %    37.0-80.0    
LYM    2.77    x 10^3/uL    0.600-3.40    
LYM%    25.7    %    10.0-50.0    
MONO    0.486    x 10^3/uL    0.00-0.900    
MONO%    4.51    %    0.00-12.0    
EOS    0.111    x 10^3/uL    0.00-0.700

Tahlil.Com | 31.07.2014 11:59
Sonuçlarınız normal görünüyor..
sinemyksl | 07.05.2013 06:00

Merhaba, 24 haftalık ikiz gebeliğim var hematoloji sonuçlarında bazı değerlerim sınırların altında ve üstünde çıktı yorumlayabilirseniz sevinirim.WBC-11,74/NE%-74,9/LY%17,4/EO%-0,5/BA%-0,2/NE#-8,80/MO#-0,82/RBC-3,39/Hemoglabin-10,6/HCT-32,10 Teşekkürler.

Tahlil.Com | 07.05.2013 11:16
Kansızlık bulgularınız var, hamilleikte olağan olabilir.Doktorunuz bu yönde destekleyici tedavi verecektir.
TATLILIOGLUZUHAL | 25.12.2012 10:34

merhaba kızım 18 aylık nötrepenik olduğuğu söylendi şimdi ege hematolojide takipteyiz ve hemogram takibimiz var dün çıkan sonuçları HGB /10.9 HCT /36.1 MCV /74 MCH/22.2 MCHC /30.1 PLT /486 MPV /12.2 PCT /0.293 GRAN% /29.0 MID /2.70 MID % /37.3 öZELLiKLE MID SONUçLARINEYi iFADE EDiYOR VE ANORMAL BiR DURUM VARMI TEşžEKKüR EDERiM.......

dilek06 | 29.11.2012 03:14

merhaba,
ben 22 yaşındayım.gastroenteoloji kliniğinin istediği testlerde şu sonuçlar çıktı:
biyokimya
sonuç ref.ara
alp 116 35-105
demir 33 37-145
crp 11,67 <5
hematoloji
rbc 5,27 4.1-5.1
mcv 78.7 80-96,1
mch 24.3 27.5-33.2
mchc 30.8 33.4-35.5
plt 67 150-450
hemostaz
fibrinojen 444 200-400

şimdiden teşekkürler

Tahlil.Com | 22.06.2018 07:54
İlk göze demir eksikliği bulfusu çarpıyor.Hafif bir ALP yüksekliği var ancak tek başına çok anlamlı olmayabilir.
denizd | 20.09.2012 12:27

Merhaba, hematoloji testimde şu değerler normal gözükmüyor. Yorumlarsanız sevinirim.

Sonuç Birim Referans aralığı
EO% 0.5 % 0.7-5.8
NE# 6.88 10^3/uL 1.56-6.13
MP# 0.97 10^3/uL 0.24-0.36

Tahlil.Com | 22.06.2018 07:54
Kayda değer problem yok sonuçlarınızda
DAHA FAZLA GÖSTER
Dörtlü Test Nedir? Üçlü Test İle Farkı Nedir?
Dörtlü test; anne karnındaki bebekte; down sendromu, kromozom anormalliği ya da nöral tüp defekti rahatsızlıklarının belirlenmesinde kullanılır.
LDL Kolesterole Neden Kötü Kolesterol Denir?
Aslında LDL veya kötü kolesterol vücut için gereklidir çünkü diğer hücrelerin yapımında gerekli olan ve karaciğerde üretilen kolesterolu hedef hücrelere…
VLDL Kolesterol Nedir?
VLDL Kolesterol, Very Low Density Lipoprotein anlamındadır. Kolesterol testlerinden biridir.
Diyete Girmeden Önce Hangi Tahlilleri Yaptıralım?
Hemen herkes, hayatında bir çok kereler diyete girmeyi hedeflemiştir.Diyetisyenler ve doktorlar diyete girecek hastalarından diyet öncesi bazı tahliller isterler.Diyete girmeden önce…
Bazofil Nedir? Bazofil Yüksekliği Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?
Bu makalemizde bazofil yüksekliğinin (bazofili) ne olduğunu, vücudumuzdaki işlevini, bazofil yüksekliği, anormal ve normal seviyelerin ne olduğunu ve anormal seviyelere yol açan…
Kolesterol Nedir? Kolesterol Yüksekliği ve Kolesterol Testi
Kolesterol hemen her hücrede bulunan bir moleküldür. Kanda bulunan yağ oranı ve kalp hastalığı riski yönünden klinik olarak önemli bir kan testidir.Kolesterol hakkında temel…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com