;

Lambda Hafif Zincir Testi Nerede Kullanılır?

Yayın Tarihi : 2018/04/18 11:44 • Güncelleme Tarihi : 2022/11/01 10:07 •

Lambda hafif zincir testi, Multiple myelom olasılığının araştırması esnasında genel olarak immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılmaktadır.Damardan alınan kan örneğinin laboratuvarda analiz edilmesiyle çalışılmaktadır.

Lambda Hafif Zincir Testi Nedir?

Lambda hafif zincir testi, multiple myelom tanısında immunglobülin molekülleri ile birlikte çalışılan bir kan testidir.
İmmünoglobülin molekülleri, ağır zincirlerden (Alfa, Delta, Epsilon, Gamma ve Mu) ve Kappa ve Lambda adı verilen 2 hafif zincirden meydana gelmektedir.
 

Lambda Hafif Zincir Testi Kullanımı:

Lambda hafif zincir tahlilinin kullanıldığı yerler aşağıda belirtilmiştir:

Multiple myelom olasılığının araştırması esnasında genel olarak immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılmaktadır.
Monokloal hafif zincir böbrek yetersizliğine sebep olabilir.
Amiloid fibrillerin proksimal tubulleri hasara  uğratmasıyla sonradan kazanılmış Fanconi’s sendromu oluşur.
Kappa/Lambda oranının referans aralık sınırları dışında olması paraproteinemi olasılığını destekler.
Bu tahlilin normal değeri ise sonuç raporunda raporda belirtilmektedir.    

Yorumlar

Yorum
; ;