Tiroid Testlerinde Tek Başına ST4 Yüksekliği nedir?

25.09.2017 10:51 | Güncelleme: 27.09.2020 02:41
Tiroid testleri yorumlanırken, TSH ile birlikte ST3 ve ST4 tahlil değerlerindeki yükseklikler de kontrol edilmektedir.
Tiroid Testlerinde Tek Başına ST4 Yüksekliği nedir?
A

Tiroid testleri yorumlanırken, TSH ile birlikte ST3 ve ST4 tahlil değerlerindeki yükseklikler de sıklıkla merak edilmektedir.

TSH Normalken ST4 Yüksek Olabilir mi?

TSH değeri normal sınırlarda olduğu halde ST4 değerinin yüksek olması klinik olarak çok anlamlı değildir.

Ancak bu konuda göz ardı edilmemesi gereken de bir nokta vardır.

Tiroid testi öncesi kan vermeden hemen önce tiroid hastalığına dair ilaçlarını alanlarda ST4 yüksekliği görülebilir.

Bu durumda hasta doktorunu bu yönde uyarmalıdır. 

TSH Nedir?

Tiroid hormonunun salgılanmasının normal biçimde olup olmadığını kontrol eden tahlildir. Tiroid hormonu salgılanmak için iyot ihtiyacı duyar. Iyot miktarının azlığında ve çokluğunda ise tiroid bozuklukları karşımıza çıkar. Iyot, sofra tuzu içinde bulunur. Insanların tüketimi de bu yolla yani beslenme ile olur. Ancak fazla tüketildiğinde ciddi bozukluklara neden olduğunda gerektiği kadar tüketimi oldukça önemlidir. 

Tiroid hormonları vücutta T3 ve T4 olmak üzere iki çeşitte bulunur. Bu hormonların vücutta pek çok görevleri vardır. Bu görevler bebeklikten itibaren başlar bu sebeple vücutta önemlidir. Bebeklik döneminde zeka gelişimini düzenlerken, yetişkin dönemde metabolizma seviyesi kontrolünde, sinir sistemi çalışmasında ve kilo kontrolünde önem arz eder. 

Bu sebeple tiroid hormonları kontrol edilirke T3 ve T4 seviyeleriyle bağdaştırılarak bir karara varılır. Aksi takdirde T3 veya T4 ün tek başına yüksek olmasının bir önemi olmayıp, testin yapıldığı zamana veya duruma bağlı geçici bir değişim olduğu düşünülür.  

TSH ın Normal Değeri Nedir?

Kan testlerinde beklenen normal TSH değeri 0.35 - 4.5 mU/ml arasında olmalıdır.

TSH Yüksekliği Hangi Hastalıklarda Görülür?

Haşimato

Virüslere bağlı rahatsızlıklar

Gebeliğe bağlı durumlar

Radyoaktif tedaviler sonrası 

Durumlarında tiroid yüksekliği beklenir. 

TSH Düşüklüğüi Hangi Hastalıklarda Görülür?

Tiroid nodülleri

Graves hastalığı

Fazla iyot tüketimiHipertansiyonu (Yüksek Tansiyon) Olanlarda İstenen Tahliller
Hipertansiyon kan damarlarınızdaki (atardamar ve toplardamarlar) basıncı artıran bir durumdur. Doktorlar tansiyon yüksekliği olanlarda bunun sebebini araştırmak ve tanı amaçlı bir takım tahliller…
Kanda Üre Testi Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Zaman Olur?
Kanda yapılan üre testi ile kandaki azot miktarı ölçülür.Üre testi  normal değerleri ile yüksekliği ve düşüklüğü hangi durumlarda görülür…
PTH Testi Nedir?
PTH testi ile kandaki paratiroid hormonunun miktarı ölçülür.Damardan kan alınarak elde edilen numunenin biyokimya laboratuvarında çalışılmasıyla yapılır.
Yüksek CRP (C-reaktif Proteini) Ne Anlama Gelir? CRP Yüksekliği ve Belirtileri
CRP testi ve C-reaktif protein nedir, ne işe yarar,  CRP yüksekliği ne anlama gelir? gibi soruların cevaplarını makalemizi okuyarak öğrenebilirsiniz. Bu soruların yanı sıra CRP yüksekliği…
CRP Değeri 400 Ne Anlama Gelir?
CRP testi özellikle enfeksiyonların tanı ve takibi ile romatizmal hastalıkların tanısında sıklıkla kullanılan bir kan tahlilidir. Tahlil sonuçlarında CRP 400 değerini gören kişiler bu…
Hangi Laboratuvar Tahlilinde Hangi Tüp Kullanılır
Kan tahlili verirken tahlilin cinsine göre farklı tüplere kan alınmaktadır. Farklı tahlille içn farklı tüplerin kullanılması hem laboratuvar çalışanları hem de çalışılacak…
SGOT (AST) Testi Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Yapılır?
AST vücuttaki tüm hücreler  ve en fazla karaciğer, kalp, kaslar ve böbrekler tarafından üretilir.
Ağır Metal (Toksik Metaller) Tahlili Nedir Nasıl Yapılır?
Bu tahlili belirli ağır metallere aşırı maruziyeti araştırmak, saptamak ve izlemek için  yapılır.
Kadınlarda Kısırlık Tanısına Yardımcı Tahliller Nelerdir?
Kısırlık, yumurta ve sperm hücresinin çeşitli sebeplerden dolayı birleşememesi veya döllenme olayı olsa bile sonrasında gelişmenin olmaması durumudur.Kısırlık araştırmasında kadınlara…
Sedimentasyon Tahlili Nedir? Sedimentasyon Soru ve Cevapları
Sedimantasyon tahlili ile kanda eritrositlerin(alyuvarların) çökme hızları ölçülür. Bu ölçüm sonucuna göre doktorlar bazı hastalıkların nedenleri…
CPK Yüksekliği Nedir? CPK Testi Yüksekliği Nedenleri
CPK testi CK testi olarak da adlandırılabilir. CPK yülsekliği normal bir durum değildir ve bazı hastalıklarda görülebilir.CPK testi, normal değerleri ve yüksekliği konusunda aşağıdaki…
tahlil.com
tahlil.com
tahlil.com